Business

Prezentovan rad Obrtničke komore TK

O aktivnostima Obrtničke komore Tuzlanskog kantona danas su razgovarali premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, ministar privrede Asmir  Hasić i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Edin Buševac sa predjednikom Nedžadom Nuhanovićem i saradnicama.

Urađena obrtnička kartica koja omogućava vlasnicima  pogodnosti prilikom točenja goriva, lakši pristup bankama sa kojima je Komora potpisala ugovore te organizovani pristup sajmovima i obimna baza podataka samo su neki od, do sada postignutih rezultata organizacije koja na području TK okuplja više od 12 000 članova, kazao je na današnjem sastanku predsjednik Komore Nuhanović.

Premijer Tulumović je kazao da je neophodno promijeniti način razmišljanja  o „velikim“ i „malim“ privrednicima te poduprijeti sitni obrt. Prvi koraci kako bi ministarstva postala servis privrednicima već na napravljeni,  složili su se i resorni ministri napomenuvši da će nastojati skratiti rokove i olakšati procedure.

Ono što predstavlja problem za koji se u Obrtničkoj komori nadaju da će imati podršku u resornim ministarstvima i Vladi TK je rješavanje problema izvoza gotovog proizvoda. „Ovaj bi problem“, naglasio je Nuhanović, „bio riješen kvalitetnim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima“, rečeno je na današnjem sastanku.

Na vrh