Tuzlanski kanton

Premijer Halilagić i ministar Mehanović sa predstavnicima Misije OSCE-a u BiH, Delegacije EU u BiH i Američke ambasade razgovarali o donošenju zakonskih rješenja o slobodi mirnog okupljanja

Donošenje kantonalnih zakona o mirnom okupljanju i javnim priredbama u kojim bi bili sadržani evropski standardi i principi bilo je u fokusu današnjeg sastanka premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića i ministra unutrašnjih poslova TK Hajrudina Mehanovića sa delegacijom koju su sačinjavali predstavnici Misije OSCE-a u BiH, Delegacije Europske unije u BiH i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Sloboda mirnog okupljanja temeljno je ljudsko pravo i stvaranje povoljnih uslova za mirna okupljanja jedan je od 14 prioriteta u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine EU, rečeno je danas, te istaknuto da su neki od kantona već donijeli ovu zakonsku regulativu usklađenu sa evropskim standardima.

Međunarodna delegacija ohrabrila je danas Tuzlanski kanton da krene ovim putem i donese zakone koji bi obuhvatali principe i standarde koji su obavezujući za Bosnu i Hercegovinu.

Uvažavajući specifičnosti Tuzlanskog kantona u smislu broja stanovnika, privrednih potencijala i dr., danas je rečeno da je ovo prilika da se u saradnji sa međunarodnim organizacijama Tuzlanski kanton istakne i bude primjer drugima u BiH.

Imajući u vidu da samo kao država već zagazili na „europski put“, usvajanje standarda i usklađivanje sa EU standardima je naša i obaveza, složili su se ministar Mehanović i premijer Halilagić i dodali da Vlada Tuzlanskog kantona već neko vrijeme intenzivno radi na ovoj tematici, te istaknuli da su razlozi za dosadašnje nedonošenje ovih zakona s jedne strane implementacijske prirode, a s druge strane činjenica da je u oblasti rada Uprave policije u proteklom periodu bilo nekoliko događaja koji su se nametali kao prioriteti za rješavanje.

Članovi međunarodne delegacije izrazili su zadovoljstvo iskazanom političkom spremnošću da Tuzlanski kanton ide ovim putem te su iskazali spremnost da pruže podršku realizaciji danas dogovorenog hodograma aktivnosti, a sve u cilju donošenja zakona u što kraćem roku, a što bi sigurno našlo svoje mjesto i u izvještajima o ispunjavanju uslova na putu europskih integracija.

Međunarodnu delegaciju danas su činili zamjenik šefa Misije OSCE-a u BiH Thomas Busch, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH Adebayo Babajide, politički službenik u Ambasadi SAD u BiH Jeremy Spector i pomoćnik za pitanja ljudskih prava i vjerskih sloboda u Odjelu za politička pitanja Ambasade SAD u BiH Ante Miliša, kao i šef Terenskog ureda OSCE-a u Tuzli Damir Gnjidić i službenik za pitanja osnovnih sloboda Misije OSCE-a u BiH Igor Ličina.

 

Na vrh