Aktuelno

Predstavnici UV „Stećak“ kod premijera Suljkanovića

Premijer Tuzlanskog kantona  Jakub Suljkanović i ministar za boračka pitanja Enes Gegić razgovarali su danas sa predstavnicima Udruženja veterana rata liječenih od PTSP-a „Stećak“ Tuzla.

Veterani su premijera Suljkanovića upoznali sa aktivnostima Udruženja te problemima sa kojima se susreću članovi. PredstavniciUdruženja naglasili su da  okupljaju veterane rata 92/95 koji se liječe od PTSP-a te im pomažu trenucima psihosocijalne krize, te prorade traume terapijom pomoći i samopomoći.Udruženje djeluje, istaknuto je, na području cijelog Tuzlanskog kantona i okuplja oko 500 boraca.

Premijer Suljkanović ukazao je na neke od mogućnosti koje „Stećak“ može koristiti kada je u pitanju finansijska pomoć za rad udruženja a resorni ministar Gegić naveo programe koji u okviru Ministarstva za boračka pitanja pomažu rad ovakvih udruženja.

Na vrh