Aktuelno

Predstavnici Streljačkog invalidskog kluba Tuzla kod premijera Suljkanovića

Premijer Jakub Suljkanović i ministrica za kulturu, sport i mlade Slavena Vojinović te pomoćnik ministra za boračka pitanja Mustafa Šahović primili su danas delegaciju Streljačkog invalidskog kluba TuzlaKadiru Nukić, Mirsada Hasića i Nihada Bukvića.

Pored postignuća predstavnici kluba, koji kontinuirano postiže najbolje rezultate,ovom su prilikom iznijeli i probleme sa kojima se susreću. Jedan od najvećih je nedostatak streljane za pripremu takmičara na području cijelog TK te zastarjelost opreme, posebno specijalnih pušaka.

Kada su u pitanju finansijska sredstva, rekao je premijer Suljkanović, Klub će i ove godine putem resornih ministarstava dobiti sredstva koja omogućuju pojedini programi. „Neophodno je mapirati sportsku infrastrukturu koja postoji na području Tuzlanskog kantona kako bi znali čime raspolažemo“, rekao je premijer Suljkanović napomenuvši da bi u resornim ministarstvima trebalo potražiti odgovor o tome postoji li prostor za streljanu u okviru Kampusa Univerziteta uTuzli u Solini.

Današnji sastanak bio je još jedna prilika da se istakne važnost sporta u životu invalidnih osoba te potreba za uključivanjem što više mladih ljudi u razne vidove sportskih aktivnosti.

Na vrh