Kult(ura)

Predstavljen 3. broja Godišnjaka JU Centar za kulturu Tuzla

JU Centar za kulturu Tuzla je uz podršku Fondacije za izdavaštvo Sarajevo, objavio „Godišnjak Centra za kulturu“ broj 3. Ovaj časopis sadrži, kao i u prethodnim brojevima, analitičku tabelu realizovanih projekata i programa za 2020. godinu. Drugi dio Godišnjaka rezervisan je za naučne priloge iz oblasti kulturne historije, historije umjetnosti, lokalne historije, prikaze izložbi, predstavljanja organizacija i udruženja koja se bave muzikom i plesom i dr.

 

Fondacija za izdavaštvo Sarajevo je sufinansiranjem štampanja ove publikacije nastavilo pozitivnu praksu podržavanja projekata u oblasti izdavaštva koje u svojim programskim aktivnostima realizuje naša Ustanova.

 

Godišnjak Centra za kulturu Tuzla je periodična publikacija, izlazi jednom godišnje. U trećem broju Godišnjaka obrađene su sljedeće teme: NOB 1941-1945, u zbirci fotografija Muzeja istočne Bosne Tuzla (Goran Karišik), Značaj i mogućnosti upotrebe fotografije i karikature u nastavi historije (Elvir Selimović), Umjetnička kolekcija „Legat J.H. Pinto“ (Amra Ćebić), Tradicija manifestacije Skoka preko kože na Rudarskom fakultetu u Tuzli (Tihomir Knežiček), Pedeseta godišnjica od objave knjige „Tuzlansko područje negda i sada“ Ambrozije Benković (Sabina Babajić), Memorijalni centar Kapija 25. maj (Senad Begović), 40 godina Interbifep-a (Samir Sufi), Izložba portreta „Bella Ciao“ Munever Salihović,  Međunarodni festival kvir umjetnosti i filma Merlinka i izložba Trans Balkan autora Aleksandra Crnogorca (Dina Bajrektarević),  Kontinuitet promocije mladih muzičara kroz manifestaciju „Notama kroz svijet“ Barbara Pavljašević i Folklorni ansambl Panonija Tuzla (Arijana Sadiković).


Komentari
Na vrh