Kult(ura)

Predstavljamo prvi broj magazina SIGMA

Agencija Master Media u saradnji sa nekoliko partnera, stručnjaka iz oblasti socijalnog rada, pedagogije i psihologije, informacionih tehnologija, te žurnalistike pokreće prvi sedmični magazin za dijete i porodicu zasnovan na STEM metodi, pod nazivom SIGMA.

Idejni tvorac i inicijator projekta je bachelor socijalnog rada Glavić Almir, koji ističe sljedeće: “Koristeći se STEM metodom u našem SIGMA magazinu, doprinosimo razvijanju i kontinuiranom poboljšanju sposobnosti koje su potrebne za donošenje kvalitetnih ličnih odluka, ekonomsku produktivnost, te za učenje o građanskim i kulturnim dužnostima i poslovima.

Projekat „SIGMA” magazina nastao je isključivo iz ljubavi prema našoj cijenjenoj omladini, te kao vid naše lične borbe protiv negativnih socijalnih fenomena koji nažalost imaju uticaja na kvalitet razvoja ličnosti kod djece i mladih, kao i protiv onih faktora koji danonoćno rade na kreiranju atmosfere ništavila i besperspektivnosti u bosansko-hercegovačkom društvu.

Imajući u vidu koliko su neumorni gore navedeni negativni, destabilizirajući faktori, samim tim smo odlučili da magazin „SIGMA” ne bude godišnji, ili mjesečni časopis, već sedmični, kako bismo na sedmičnoj bazi ponudili našoj omladini i roditeljima sadržaj dovoljno kvalitetan da im pruži realnu, ljepšu sliku o domovini, ali i dovoljno zanimljiv, edukativan sadržaj za mlade kojima bi magazin „SIGMA” sa svojim STEM pristupom bio sastavni dio procesa njihovog rasta i razvoja.

 

Imajući u vidu da je period u kom živimo izazovan i za roditelje djece i mladih, u ovom magazinu imamo i nekoliko rubrika sa savremenim odgojnim metodama, isključivo za naše roditelje. Pored činjenice da su djeca i mladi najveći resursi i blago koje posjeduje jedna zemlja, uključujući tu i našu vlastitu, ne smijemo zaboraviti da spadaju i u jednu od najosjetljivijih dobnih skupina u društvu.

Uslijed zategnutih i napetih političkih odnosa i namjernog širenja netrpeljivosti od strane zlonamjernih, destabilizirajućih unutrašnjih i vanjskih faktora, već duži niz godina naša omladina, naša intelektualna elita i potencijali biraju odlazak u druge zemlje i ‘bijeg’ od vlastite.

Tim koji stoji iza projektnog prijedloga prvog STEM Magazina za djecu i mlade u zemlji pod nazivom „SIGMA”, uključuje dva socijalna radnika, magistra i bachelora socijalnog rada, svršenike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pedagoga-psihologa, stručnjaka za digitalni marketing, profesora bosanskog jezika i književnosti, te doktoricu žurnalistike.

Shodno uspjehu samog projekta, u narednom periodu planiramo i povećanje našeg tima.”

Magazin ‘SIGMA’ je projekat koji ima svoju misiju, cilj i viziju. Projektom želimo doprinijeti izgradnji ambiciozne, produktivne, prema izgradnji domovine orijentisane generacije mladih, te pružanje pomoći i podrške roditeljima u stremljenjima ka ostvarivanju vlastitih odgojnih ciljeva. Vizija koju naš tim gaji od početka nije nimalo skromna, ali nisu skromni ni faktori koji rade na uništenju ambicija, volje i potencijala kod djece i mladih.

Naša vizija je buđenje, uspon, razvoj i kontinuirani napredak bosansko-hercegovačkog sistema i društva sa svim njegovim sastavnim dijelovima. Naša vizija je omladina obrazovana u skladu sa savremenim metodama, bivajući u toku sa aktuelnim naučnim dostignućima.

Naša vizija je sistem koji našoj djeci i mladima daje ono što istinski zaslužuju – Najbolje!”

 

 

 Magazin “SIGMA” možete naručiti direktno putem stranice magazina SIGMA – Magazin za dijete i porodicu, a tu je i mogućnost mjesečne pretplate koja iznosi 15.00 KM.

 

Na vrh