Kult(ura)

Predstava “Lične priče” u Gradačcu

Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla  organizuje predstavu: “LIČNE PRIČE” koja će se odigrati u utorak, 21.11.2023. godine u Gradskom kinu Gradačac sa početkom u 12:00 sati.

 

Povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, kako bismo ukazali na problem rodno zasnovanog nasilja, Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“ Tuzla prikazuje predstavu „Lične priče“.

 

Predstava je pripremljena u formi forum-teatra i sastoji se od 5 kratkih isječaka iz stvarnih života učesnika, koje progovaraju o temama nasilja nad osobama sa invaliditetom.

Prema konceptu forum-teatra, u drugom dijelu publika uzima aktivno učešće i svojim doprinosom predstavi unosi nezaobilazan društveni element u završetak.

 

Predstavom želimo ukazati na to da nasilje nije privatna stvar nego se tiče svih nas, te da zajedno moramo učiniti sve što je u našoj mogućnosti, da spriječimo praksu da invaliditet utiče na veći stepen izloženosti nasilju. Riječ je o predstavi koji su osmislile osobe s invaliditetom i koje su odlučile podijeliti svoja iskustva i lične priče sa javnošću.

 

Podršku za realizaciju predstave su pružili Ministarstvo kulture i sporta FBiH, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK i Grad Tuzla.

 

Na vrh