Politika

Predsjednik GO HDZ BiH Tuzla Nikica Vidović zajedno sa članovima položio cvijeće na Husinu povodom 100 godina Husinske bune i Dana rudara

Predsjednik GO HDZ BiH Tuzla Nikica Vidović zajedno sa članovima položio cvijeće povodom Dana rudara i stotinu godina Husinske bune. Povjesni dan za husinjane i same rudare koji nesebično daju doprinos za naš lagodniji život.

„Zadovoljstvo je položiti cvijeće za osobe koje su davale i danas dan daju veliki doprinos našem ugodnom životu, našu žarulju u domu, naše grijanje u domovima i sve ono povezano s eksploatacijom ugljena i drugih sirovina“ naglasio je Vidović.

U  razgovoru s mještanima Husina izraženo je zadovoljstvo i zahvalnost što su se mnogi sjetili Husina ovih dana ali je također veliko nezadovoljstvo stupnjem prepoznatljivosti husinjana u rudnicima i TE Tuzla ako uzmemo u obzir stogodišnju tradiciju, rekao je predsjednik MZ Stjepan Božić.

“Za nas je važan daljnji razvoj Husina i sve što se odvija pozitivno a ono što me zabrinjava da jako  malo stanovnika Husina danas radi u rudnicima, TE Tuzla i poduzećima na TK ponovio je predsjednik  GO HDZ BiH Tuzla Nikica Vidović.

Na vrh