Aktuelno

Predmet Goran Salihović prenesen na Općinski sud u Sarajevu

Državni sud odbio je žalbe odbrane Gorana Salihovića i Tužilaštva BiH, čime je definitivno predmet za korupciju protiv bivšeg glavnog tužioca Državnog tužilaštva prenesen na Općinski sud u Sarajevu, potvrđeno je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH).

Apelaciono vijeće Suda BiH, u odluci kojom je potvrdilo prebacivanje predmeta protiv Salihovića na općinski nivo, navodi da se to čini radi osiguranja “nepristrasnog i pravičnog suđenja”, sa čime se nijedna strana u postupku nije slagala.

– Ja poštujem odluke Suda, ali ovo je zaista neshvatljivo jer Salihoviću ovom odlukom sudi nenadležan sud. U njegovom slučaju ovakva odluka Suda BiH je zaista nemoguća – kaže Salihovićev advokat Rifat Konjić.

Optužnica tereti Salihovića da je pribavio imovinsku korist u iznosu većem od 50.000 konvertibilnih maraka (KM), odnosno da je kao glavni tužilac Tužilaštva BiH u periodu od februara 2013. do septembra 2016. postupao suprotno Odluci o uslovima i načinu korištenja sredstava za reprezentaciju i poklone, čime je prekoračio limit potrošnje u zemlji i inostranstvu na mjesečnom nivou.

Prilikom službenog putovanja iz Pariza, kako stoji u optužnici, Salihović je 2015., zajedno sa svojim saradnicima i pratiocem Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, zbog turističkog obilaska grada i unatoč upozorenjima, zakasnio i propustio let za koji su imali povratne karte. To je za posljedicu imalo kupovinu novih karata, koje je Salihović, prema optužnom aktu, platio, ali po povratku je zahtijevao da mu se refundira iznos od 3.874 KM, a potom je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela izvršila povrat novca za svog uposlenika u iznosu od 1.291 KM.

Istragu protiv Salihovića, prije podizanja optužnice krajem prošle godine, vodilo je Državno tužilaštvo skoro dvije godine.

Sud BiH je po službenoj dužnosti zatim donio odluku kojom se predmet prebacuje na općinski nivo zbog percepcije nepristrasnosti i nezavisnosti. Na ovu odluku su se žalili Salihović i Državno tužilaštvo, ali je Apelaciono vijeće potvrdilo rješenje o prebacivanju na Općinski sud u Sarajevu, kojim je predsjedavao punih osam godina, u periodu između 2005. i 2013.

“Ako se ima u vidu postupak protiv bivšeg glavnog tužioca, koji je bio nadležan za sprovođenje istraga i gonjenje učinilaca krivičnih djela, te je vršio nadzor nad radom svih odjela i davao naredbe o vođenju postupaka, po ocjeni ovog vijeća, to ga čini uključenim u rad svih predmeta koji se vode pred Sudom BiH i što predstavlja važne razloge koji opravdavaju prenošenje vođenja postupka”, navodi se u odluci Apelacionog vijeća u koju je BIRN BiH imao uvid.

Na vrh