Aktuelno

Predavanje za pedagoge – psihologe sa područja TK “Psihološki aspekt maligniteta kod djece i mladih”

Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ organizovalo je, u sklopu projekta „Rak nije bauk“, predavanje na temu „Psihološki aspekt maligniteta kod djece i mladih“ za pedagoge – psihologe sa područja Tuzlanskog kantona u saradnji sa Društvom pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona te uz podršku Ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona. Predavanje je održano u amfiteatru Katoličkog školskog centra „Sv.Franjo“ Tuzla.

Cilj predavanja bio je edukovati pedagoge – psihologeosnovih i srednjih škola o prirodi malignih bolesti i izazovima koje one donose sa sobom, poteškoćama s kojima se djeca oboljela od raka susreću tokom i nakon liječenja, s naglaskom na period povratka u školu i vršnjačke grupe.Također, cilj je bio da kroz prezentirani sadržaj predavanja usvoje vještine koje će im koristiti u kontaktu sa oboljelom djecom, njihovim roditeljima i ostalom djecom.Učesnicima predavanja su izlagale Jasna Vatreš, socijalna radnica Udruženja i Sabina Duman, psihoterapeut Udruženja.

„Naša briga i pomoć djeci oboljeloj od raka ne završava sa završetkom liječenja. Resocijalizaciju i povratak u školu nerijetko otežavaju predsrasude i stigma društva te vršnjačkih grupa. Stoga je škola bitna karika u procesu resocijalizacije uvažavajući potrebe liječene djece. Želimo se zahvaliti od srca Ministarstvu obrazovanja TK, Pedagoškom zavodu TK i Katoličkom školskom centru Tuzla na iskazanoj podršci i brizi za djecu oboljelu od raka“, rekla je Sabina Duman, psihoterapeut Udruženja.

Na vrh