Lični stav

PRAVNI STRUČNJAK Išerić: Slučaj ‘Kovačević’ je ustvari presuda ‘legitimnom predstavljanju’

Pravni stručnjak Enver Išerić poručio je večeras na društvenim mrežama da su pojedini političari potpuno izgubili razum.

“Da li oni političari kojima je teško pala presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu ‘Slaven Kovačević’, a koji kritikuju i napadaju presudu, slušaju sebe kada govore? Ili su oni potpuno razum izgubili?

Poručuju nam da ta presuda neće biti implementirana, da će biti još agresivniji u zahtjevima za dodatnim etničkim podjelama i ‘legitimnom predstavljanju’.

Kažu čak da presuda nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Dejtonskim mirovnim sporazumom. Za takve je primjenjiva ona izreka ‘da sam šutio, bio bih filozof’.

Pa dragi moji stručnjaci, Evropski sud za ljudska prava je utvrdio da naš Ustav sadrži diskriminatorne odredbe i da se mora mijenjati.

A Sud sudi na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja je sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine, kojim je propisano: ‘Prava i slobode predviđeni u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima se direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ovi akti imaju prioritet nad svim ostalim zakonima.’

Ova presuda je ustvari i presuda ‘legitimnom predstavljanju’ i bit će zanimljivo vidjeti koji to političar iz probosanskih stranaka ima hrabrosti uopšte započeti bilo kakve razgovore koji su suprotni ovoj i drugim presudama.

Ova presuda je pečat svim ranijim presudama Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu i diskriminaciju naših građana”, poručio je Išerić.

Na vrh