Eventi

POZIVAMO VAS NA 1. RADIONICU u okviru projekta: “OCD kao jednaki partneri u nadgledanju javnih finansija“

POZIVAMO VAS NA 1. RADIONICU u okviru projekta: “OCD kao jednaki partneri u nadgledanju javnih finansija“ na kojoj ćete se upoznati sa projektom, Studijom o javno – privatnom partnerstvu (JPP), nacrtom Zakona o JPP i bićete informisani o pozivu za projekte koji će biti objavljen početkom 2018. godine.

 

Centar za ekologiju i energiju i Fondacija Krila nade Vas pozivaju na prezentaciju projekta „OCD kao jedaki partneri u nadgledanju javnih finansija“ čiji je cilj poboljšanje odgovornosti i transparentnost javnih finansija, te jačanje uloge i glasa civilnog društva u nadgledanju učinka kojeg imaju institucije prilikom trošenja javnih finansija.

Pored javnog duga, poreznog sistema i infrastruturnih projekata, jedna od ključnih projektnih tema jeste i javno-privatno partnerstvo. Javno – privatno partnerstvo (JPP) je model finansiranja koji vlada Bosne i Hercegovine razmatra kao jednu od mogućnosti koja bi mogla biti korištena da bi se osigurale i unaprijedile potrebne usluge ili infrastrukturni projekti za građane. U okviru projekta je izrađena studija koja će biti prezentirana na radionici. U studiji je dat pregled trenutnih izazova, te prednosti i nedostataka ovog modela fokusirajući se na politike i zakonodavne okvire, institucionalne kapacitete i eksterne faktore kao što je svijest o JPP. Pored studije o JPP, biće prezentiran i nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Kako bi se unaprijedio rad organizacija koje su aktivne u ovim poljima, početkom sljedeće godine je planiran i poziv za projekte. U želji da organizacije budu što spremnije za objavu ovog poziva, a kako bismo mi imali uvid u aktivnosti kojim možemo podržati organizacije civilnog društva, dio radionice će biti posvećen istom.

U okviru projekta i ove radionice želimo da pokrenemo diskusiju i interakciju između učesnika i institucija, a radionica će pružiti mogućnost i za umrežavanje i stvaranje veza između organizacija i pojedinaca u Bosni i Hercegovini koji se bave sličnim temama u polju okoliša, energije, javnih finansija i transparentnosti.

Radionica je namijenjena predstavnicima organizacija civilnog društva, medijima i ekspertima.

Troškovi prevoza i ručak će biti pokriveni od strane organizatora.

Za prijavu na radionicu je potrebno popunitisljedeću formu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedckUW-Ce_xxDGBxsGHL4LfrPeHYE8WlmmSt4OUO-i9eXwHg/viewform, najkasnije do 23.11.2017.

Kontakt osoba: Amra Skramončin, email: amra.skramoncin@ekologija.ba, tel: 035/249-311.

Na vrh