Eventi

Poziv za učešće u javnim konsultacijama – Strategije razvoja Federacije BIH 2021. – 2027. /TUZLA

Pozivamo Vas da učestvujete u javnim kosultacijama uprocesu izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027., koji se vodi po odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni zavod za programiranje razvoja, kao glavni koordinator procesa planiranja ekonomsko-socijalnog razvoja Federacije,u saradnji sa predstavnicima vlada Tuzlanskog iPosavskog kantona, organizuje javne konsultacije u Tuzli, u utorak, 03.marta, 2020., sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Bosanskog kulturnog centra (plava sala), ulica Mije Keroševića Guje 3.

Tokom ovog javnog skupa, prezentirati ćemo sadržaj Strategije razvoja Federacije BiH, kao i proces izrade koji je počeo u septembru 2019. Na skup smo pozvali predstavnike institucija Tuzlanskog i Posavskog kantona, kao i pripadajućih opština, zatim predstavnike akademske i poslovne zajednice iz ove regije, predstavnike civilnog društva, mladih i medija, a u svrhu učešća šire javnosti u procesu izrade Strategije razvoja. Učesnici su pozvani da tokom ovog skupa diskutuju sadržaj radne verzije Strategije, kao i da daju prijedloge za njeno poboljšanje. Radna verzija Strategije razvoja je rezultat rada stručne javnosti, predstavnika institucija i akademske zajednice, koji su tokom 16 radionica (sveukupno oko 400 učesnika) diskutovali socio-ekonomsko stanje u Federaciji i usaglasili ciljeve, prioritete, mjere i aktivnosti, čijom realizacijom će se postići planirani napredak.

Strategija razvoja Federacije Bosne i Hercegovine je integrisani, multisektorski strateški dokument koji definira javne politike i usmjerava ekonomsko-socijalni razvoj Federacije. Proces izradeStrategije razvoja Federacije koordinira Federalni zavod, dok se kroz radna tijela i koordinacione mehanizme osigurava učešće aktera sa svih nivoa Bosne i Hercegovine. Organizacija ovih javnih konsultacija, je kanal učešća široke profesionalne i opšte javnosti u izradi Strategije razvoja Federacije BiH, čija će realizacija rezultirati boljim životom njenih  građana.

Na vrh