Poziv za mobilizaciju žena

17.09.2021. 


Projekt: “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz  ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda”

Udruženje građana Vive Žene od 1.9.2021. do 31.1.2023. sprovodi  projekat izgradnje ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja i  unapređenja socijalnih politika s ciljem njihovog osnaživanja i  kreiranja života bez nasilja. Projekat nosi naziv “Izgradnja ekonomske  otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i  poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda”, koji finansira Europska  unija, a provodi UN Women kroz regionalni program “Sprječavanje  nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: sprovođenje  normi, mijenjanje stavova”, a njegove osnovne aktivnosti su edukacija  žena žrtava nasilja, psihosocijalna podrška, suradnja sa  insititucijama koje imaju značajnu ulogu pri omogućavanju  zapošljavanja žena i partnerstvo sa privatnim kompanijama kako bi se  kreirale bolje mogućnosti za zapošljavanje i ekonmsku neovisnost žena  žrtava nasilja.

 
Rodna neravnopravnost veliki je problem prilikom zapošljavanja, a žene  žrtve nasilja nailaze na još više prepreka prilikom pronalaska ili  razvijanja vlastitog posla. Stoga projekat pruža priliku ženama  žrtvama nasilja, koje budu sudjelovale u projektu, da se stručno  usavrše ili obuče za neki od poslova za kojim postoji potražnja na  tržištu rada, stiču profesionalne vještine, korisne za rad, ali i  svakodnevni život, imaju psihosocijalnu pomoć, te na koncu pronađu  posao ili skupa sa ostalim ženama, učesnicama projekta, zasnuju svoj  obrt.
Podaci ukazuju na to da jedna od tri žene u BiH doživi neki oblik  nasilja (porodično, partnersko, ekonomsko, psihološko ili socijalno)  za vrijeme svog života. Stoga nam je cilj da damo priliku tim ženama  da rade na sebi, da se osamostaljuju i kreiraju život prema svojim  potrebama. Projekt će uključivati štićenice iz sigurne kuće, žene iz  mreže “Ženski lanac podrške” i žene koje se samostalno jave na kontakt  telefon 035224311; 035224310 ili anamarijad97@gmail.com. Sve žene,  koje žele sudjelovati u projektu, se mogu javiti do 22.9.2021. godine,  nakon čega će biti obavještene o terminu prvog susreta, koji je  planiran početkom oktobra, a gdje će biti dogovoreni svi naredni koraci.

 
Broj žena predviđen projektom je ograničen, a sve aktivnosti i usluge  predviđene projektom su besplatne.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!