Aktuelno

Poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. do 31.12.2019

Shodno članu 4. Odluke Gradonačelnika Grada Tuzla, broj 02-14-7610-2018, organizuje se javna rasprava o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. do 31.12.2019. godine i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. do 31.12.2019. godine, u dijelu koji se odnosi na korisnike iz oblasti kulture, sporta i udruženja, te javnih ustanova čiji je osnivač Grad Tuzla, a korisnici su Budžeta Grada Tuzla.

 
U vezi s tim, pozivamo Vas da prisustvujete navedenoj raspravi te svojim konstruktivnim prijedlozima i sugestijama doprinesete kvalitetnijoj izradi Prijedloga Budžeta Grada Tuzla, za 2019. godinu.

 
Javna rasprava za organizacije civilnog društva i javne ustanove iz oblasti sporta održat će se u utorak, 20.11.2018. u 10.00 sati, a javna rasprava za ostale organizacije civilnog društva i javne ustanove kulture, isti dan, sa početkom u 12:00 sati u sali za sastanke u prizemlju Gradske uprave Tuzla.

Na vrh