Business

Poziv za dostavljanje prijedloga za manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton za 2018. godinu

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona poziva neprofitne organizacije, privatna preduzeća i poduzetnike, kao i niže nivoe vlasti da dostave prijedloge za manifestacije kulture od interesa za Kanton za 2018. godinu.

Za navedene namjene planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM, a raspodjela sredstava za sufinansiranje projekata manifestacija kulture od interesa za Kanton, će se vršiti u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010003 – Manifestacije kulture od interesa za Kanton za 2018. godinu.
Navedenim sredstvima će se vršiti sufinansiranje pojedinačnh projekata pravnih lica koja organizuju tradicionalne i druge značajne pozorišne, književne, muzičko-scenske, muzičke, plesne, muzejske, likovne, galerijske i arhivske manifestacije, tribine, simpozije i programe, ukoliko projekti koji se kandiduju ispunjavaju jedan ili više od sljedećih uslova:

  1. afirmišu kulturu, kulturno stvaralaštvo i kulturno-historijsko naslijeđe Tuzlanskog kantona i doprinose njegovom očuvanju,
  2. uključuju programe međunarodne saradnje,
  3. znače obilježavanje godišnjica rada ustanova kulture i obrazovanja,
  4. nisu prethodno sufinansirani iz Budžeta Tuzlanskog Kantona u 2018. godini.

 

Podnosilac zahtjeva može predložiti jedan projekat za manifestacije kulture od interesa za Kanton, za koju se može dodijeliti maksimalno 4.000,00 KM.

Popunjeni obrazac sa propratnom dokumentacijom se predaje putem pošte ili na pisarnicu Zajedničkih službi kantonalnih organa na adresu Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Rudarska 65, 75 000 Tuzla.

Prijavni obrazac sa popisom propratne dokumentacije kao i više informacija mogu se dobiti u Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.gov.ba

 

 

Na vrh