Eventi

Poziv na radionicu/prezentaciju projekta – „Digitalizacija umjetničkih kolekcija – nacionalnih spomenika BiH: Ismet Mujezinović i Tito u djelima likovnih umjetnika“

Pozivamo Vas na radionicu/prezentaciju projekta Digitalizacija umjetničkih kolekcija – nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine: Ismet Mujezinović i Tito u djelima likovnih umjetnika, u četvrtak 23.05.2019. godine sa početkom u 12:00 sati u Međunarodnoj galeriji portreta. Organizaciona jedinica Centra za kulturu Tuzla – Međunarodna galerija portreta Tuzla je uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta inicirala navedeni projekat s ciljem stručne obrade, zaštite i promocije umjetničkih kolekcija koje imaju status nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Radi se o preko 2000 umjetničkih djela, naznačajnijih bosanskohercegovačkih likovnih umjetnika, kao i umjetnika iz regije, koji su dali svoj doprinos likovnom stvaralaštvu druge polovine XX stoljeća, a čija se djela nalaze izložena ili deponovana u Međunarodnoj galeriji portreta ( Ismet Mujezinović, Safet Zec, Mersad Berber, Božidar Jakac, Ljubo Lah, Mario Mikulić, Milivoj Unković i drugi). Osim umjetničkih kolekcija procesom digitalizacije je obuhvaćen i prateći dokumentarno-arhivski sadržaj vezan za nastanak i prezentaciju istih (hemeroteka, fototeka, publikovana građa i sl).

Na radionici će biti predstavljeni rezultati aktivnosti u procesu digitalizacije uz prikazivanje multimedijalnog sadržaja, s ciljem prenošenja iskustava polaznicima radionice koji su u svom profesionalnom radu djelomično ili u potpunosti posvećeni prikupljanju, zaštiti, konzervaciji i prezentaciji pokretne kulturne baštine.

Na vrh