Eventi

Poziv na javnu tribinu : Odgovornost vjerskih zajednica prema djeci bez roditeljskog staranja (Međureligijska perspetkiva)

Pozivamo Vas na javnu tribinu pod nazivom: Odgovornost vjerskih zajednica prema djeci bez roditeljskog staranja (Međureligijska perspetkiva) u organizaciji Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini, a koja će biti održana u ponedjeljak, 18.10.2021.godine u 19:00 sati, u ateljeu Ismet Mujezinović, u sklopu JU Centar za kulturu Tuzla.

Na tribini će govoriti predstavnici / vjerski službenici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Katoličke crkve, Srpske pravoslavne crkve i Jevrejske opštine Tuzla.


Komentari
Na vrh