Tuzla

Poziv na Javnu raspravu za korisnike Budžeta Grada Tuzle iz oblasti razvoja, poduzetništva i poljoprivrede

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu poziva sve zainteresovane korisnike iz oblasti razvoja poduzetništva i poljoprivrede da prisustvuju javnoj raspravi  o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu, koju će organizovati i provesti Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle u dijelu sredstava koja se odnose na korisnike iz navedenih oblasti.

Javna rasprava će se održati u sali za sastanke, u prizemlju glavne zgrade Gradske uprave Tuzla, u petak,  10.11.2023. godine, sa početkom u 13,00 sati.

Zainteresovani korisnici, svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu, mogu dostaviti i u pisanoj formi, najkasnije do 20.11.2023. godine,  na adresu:

Grad Tuzla – Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, ZAVNOBiH-a br.11, Tuzla     ili

putem e-maila, na adresu: edis@tuzla.ba.

Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu su dostupni na Web stranici Grada Tuzla: www.tuzla.ba, na sljedećim linkovima:

Nacrt Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12 2024. godine
Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024 godinu
Obrazloženje Nacrta Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 31.12.2024 godine

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu, za korisnike Budžeta Grada Tuzle iz oblasti razvoja, poduzetništva i poljoprivrede

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu

Na vrh