Tuzla

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu

Služba za budžet i finansije poziva sve građane pojedince, udruženja građana i fondacije, predstavnike javnih preduzeća i javnih ustanova, poduzetnike, predstavnike mjesnih zajednica, nevladine organizacije, gradske službe za upravu i ostalu zainteresovanu javnost da se pridruže javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu.

Svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja o Nacrtu Budžeta i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu možete dostaviti u pismenoj formi na dva načina:

Putem pošte, na adresu:
GRAD TUZLA
Služba za budžet i finansije
ZAVNOBiH-a broj 11
T U Z L A

i

Elektronskim putem, putem e-mail adrese:
budzet_opcinatz@tuzla.ba

Javna rasprava traje 30 dana, počev od 27.10.2023. godine do 26.11.2023. godine. Molimo vas da svoje mišljenje dostavite unutar navedenog perioda.

Nacrt Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu su dostupni na Web stranici Grada Tuzla: www.tuzla.ba.

Nacrt Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12 2024. godine
Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2024 godinu
Obrazloženje Nacrta Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 31.12.2024 godine

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2024 godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta za 2024 godinu (Datum objave:27.10.2023.)
Odluka o načinu provođenja javne rasprave

Molimo sve zainteresovane da aktivno učestvuju u ovoj važnoj raspravi, kako bi dali doprinos u kreiranju budžeta za narednu godinu.

Grad Tuzla – Služba za budžet i finansije

Na vrh