Business

Poziv članicama Privredne Komore TK – javne rasprave 12.5.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Nacrt zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, i to Predstavnički dom na 26. redovnoj sjednici koja je održana 27.10.2021. godine i Dom naroda na 17. vanrednoj sjednici održanoj 3.3.2022. godine.
Tada su doneseni i zaključci kojima se zadužuje predlagatelj/resorno ministarstvo, da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.
S tim u vezi, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije organizuje javnu raspravu o Nacrtu zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine,

u četvrtak, 12. maja 2022. godine sa početkom u 11,oo sati u velikoj sali Kantonalne privredne komore Tuzla, Trg slobode bb.

Obavještavamo vas i da je Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio Nacrt zakona o javno – privatnom partnerstvu Federacije Bosne i Hercegovine, i to Predstavnički dom na 30. redovnoj sjednici koja je održana 9.3.2022. godine i Dom naroda na 10. vanrednoj sjednici održanoj 24.3.2022. godine. Tada su doneseni i zaključci kojima se zadužuje predlagatelj/resorno ministarstvo da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.
S tim u vezi, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije organizuje javnu raspravu o Nacrtu zakona o javno – privatnom partnerstvu Federacije Bosne i Hercegovine,

u četvrtak, 12. maja 2022. godine sa početkom u 13,oo sati u velikoj sali Kantonalne privredne komore Tuzla, Trg slobode bb.

 

Kako bi se što kvalitetnije pripremila oba nacrta, pozivamo sve privredne subjekte, članice Komore, da prijedloge i primjedbe pripreme za navedene javne rasprave te da ih dostave do početka javnih rasprava, zaključno sa 11. maja, u Komoru na mail: komora@kpktz.ba.


Komentari
Na vrh