Eventi

Povodom Međunarodnog dana djece ulice, Udruženje „Zemlja djece u BiH“ organizuje turnir u fudbalu za djecu

Povodom obilježavanja 12.04.Međunarodnog dana djece ulice,  Udruženje „Zemlja djece u BiH“ organizuje turnir u fudbalu za djecu. Mjesto događaja je stadion Telex, sa početkom u 10h do15:30h.

Prema Konzorcijumu za djecu ulice (Consortium for Street Children) u 2018.godini prilikom obilježavanja „Međunarodnog dana djece ulice“ predložena su čeitri koraka ravnopravnosti koja će biti tema obilježavanja pomenutog dana, a koja će privući pažnju građana te biti podsticaj državi da pokrene potrebne promjene u:

 

Prvi korak: Postizanju jednakosti,

Drugi korak: Zaštiti za svako dijete,

Treći korak: Obezbijeđivanju pristupa uslugama,

Četvrti korak: Kreiranju novih rješenja.

12.04.Poster

Naš cilj je da ovim događajem skrenemo pažnju javnosti o značaju  prevencije prosjačenja i zanemarivanja djece, značaju poštivanja prava djeteta koja su zagarantovana UN Konvencijom o dječijim pravima, ali i globalna poruka širenja mira i tolerancije.

Ideja je da pored učesnika iz našeg Dnevnog centra, Dnevnog centra iz Bijeljine(Otaharin) , te Doma za djecu bez roditeljskog staranja, učešće na turniru daju i učenici pet osnovnih škola(OŠ Centar, OŠ Brčanska Malta“, OŠ Pazar, OŠ Mramor“ i OŠ Sjenjak) sa područja naše općine, kako bi zajedno poslali jasnu sliku  o jednakosti sve djece i stavili akcenat/doprinjeli integraciji. Igrajmo pod parolom:

„…Obezbijedimo jednakost, zaštitu i pristup uslugama za svako dijete… “

 

 

 

 

Na vrh