Povodom 25. septembra – Dana rijeke Spreče tražimo od nadležnih institucija i građana da smanje njeno zagađenje

25.09.2021. 


Prije nekoliko godina su predstavnici osam općina i osam škola iz sliva rijeke Spreče iz oba entiteta odredili da  25. septembar bude Dan rijeke Spreče. Od tada se u obilježavanje ovog datuma uključuje sve veći broj organizacija i institucija, jer je to način da svake godine skrenemo pažnju na zagađenje rijeke Spreče i mogućnosti njene zaštite. Tako je i ove godine, u cilju obilježavanja Dana rijeke Spreče, Centar za ekologiju i energiju organizovao sastanak sa predstavnicima osam općina i osam škola na kojem se diskutovalo o daljnjem radu na zaštiti i očuvanju rijeke Spreče.

Zagađenje rijeke Spreče je veoma ozbiljan i alarmantan problem, a osnovni uzroci ovog zagađenja su ispuštanje industrijskih i komunalnih otpadnih voda u vodotoke bez odgovarajućeg tretmana, odlaganje čvrstog i tečnog otpada direktno u vodotoke i zagađenje iz poljoprivrede.

Centar za ekologiju i energiju je kroz Eko BiH projekat i kampanju “Voda za sve!“ koji finansira Evropska unija, sproveo aktivnost analize vode rijeke Spreče na teške metale koja je pokazala visoke koncentracije teških metala u vodi. Organizovan je okrugli sto koji je okupio predstavnike svih relevantnih aktera na kojem se diskutovalo o njenoj zaštiti. Govorilo se i o sadržaju teških metala u tlu u donjem toku sliva rijeke Spreče, kao i uticaju zagađenja na zdravlje ljudi i okoliš. Organizovana su obilježavanja Dana rijeke Spreče zajedno sa općinama i školama iz sliva rijeke Spreče. Upućeno je nekoliko Zahtjeva za inspekcijski nadzor kada su primjećena velika ispuštanja zagađujućih materija u rijeku, a o tome su bili obavješteni i mediji i građani.

Rješavanje ovog problema je dugotrajan i sveobuhvatan proces, pri čemu je neophodna uključenost nadležnih institucija svih nivoa vlasti, privrednog sektora, građana, organizacija civilnog društva i medija, jer smo svi mi u isto vrijeme i zagađivači i žrtve nastalog stanja i ovaj problem možemo samo zajedničkim i planskim  djelovanjem riješiti.

Predstavnici općina i škola povodom 25. septembra – Dana rijeke Spreče pozivaju nadležne institucije i građane da čuvaju rijeku Spreču i da primjene sve raspoložive mjere u cilju smanjenja njenog zagađenje.

Rijeka Spreča je najvažniji vodni resurs ovog dijela Bosne i Hercegovine i zato ga moramo čuvati.

 BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!