Pomoćnik federalnog ministra za boračka pitanja Mirza Terzo nam je kazao kako bi se na današnjoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine trebala usvojiti osnovica za obračun invalidnina, dobitnika priznanja, kao i koeficijent u maksimalnom iznosu jedan.

Tako će invalidnina koja je do sada iznosila 910 KM, sa povećanjem od 3,9 posto iznositi 945,49 KM.

Osnovica za dobitnike priznanja sa trenutnih 730 KM će se povećati na 758,47 KM.