Aktuelno

Potvrđena optužnica protiv Nine i Edina Mulića

Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu postupajućeg tužioca protiv Edina Mulića (44) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa krivičnim djelima zloupotreba položaja i ovlašćenja, porezna utaja i pranje novca. Optužnicom se tereti i Nina Mulić (39) da je počinila krivična djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela u sticaju sa pranjem novca, te Omladinska zadruga „Infomreža“ Tuzla zbog krivičnih djela porezna utaja i pranje novca.

 

U optužnici je navedena osnovana sumnja da je  Edin Mulić u periodu od 2015. do početka 2019. godine, kao faktički odgovorna osoba i predsjednik Nadzornog odbora u Studentskoj zadruzi „Apsolvent“ Tuzla, te kao  direktor i jedan od osnivača Omladinske zadruge „Infomreža“, udružio grupu ljudi koja je po njegovom nalogu  kontaktirala i animirala studente da  zaključuju  fiktivne ugovore sa pomenutim zadrugama o obavljanju određenih poslova,  a da poslovi faktički nisu obavljani ili su u određenim situacijama obavljali poslove anketiranja ili promocije za firme i organizacije sa kojima su zadruge sarađivale. Novac naplaćen od fiktivnih  ili obavljenih poslova je isplaćivan na račune studenata, koji su za to dobijali manje nagrade u iznosima od 50 do 100 KM, a veći dio isplaćenog  novca studenti su putem članova grupe vraćali njemu. Također, i drugi članovi ove grupe su za animiranje studenata dobijali određene nagrade.

 

Tako prisvojen i zadržan novac nije prijavljivao kao prihod i dohodak od nesamostalne djelatnosti, na što je bio obavezan u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak i drugom relevantnom zakonskom regulativom u FBiH.

 

U optužnici je navedeno da je Mulić sebi ili drugima pribavio  protivpravnu korist u iznosu od oko 920.000 KM, i to oko 287.000 KM  kroz  Studentsku zadrugu „Apsolvent“ i oko 632.000 KM kroz Omladinsku zadrugu „Infomreža“.

 

Nina Mulić je osumnjičena da je učestvovala sa Edinom u udruživanju i činjenju krivičnog djela  pranje novca, preuzimajući svoju ulogu u  grupi, te u tački 5 optužnice se za poreznu utaju i pranje novca tereti i pravno lice Omladinska zadruga „Infomreža“ koju je zastupao Edin Mulić.

 

Supružnici Edin i Nina Mulić su optuženi da su kao osnivači Zadruge, znajući da raspolažu sa novcem pribavljenim vršenjem krivičnih djela, u cilju legalizacije novca, kupovali  nekretnine, pokretnosti ili su novac koristili u druge svrhe.

 

U optužnici je nadležnom sudu predloženo da se, po pravosnažnosti presude, optuženim oduzme imovinska korist pribavljena krivičnim djelima, a do odluke suda im je blokirana imovina, i to  nekretnine, vozila i novac.

 

Također, Edinu Muliću je Općinski sud Tuzla produžio određene mjere zabrane, izrečene umjesto pritvora kao strožije mjere osiguranja prisustva optuženog tokom krivičnog postupka.

 

Odjel za odnose s javnošću[1]

Admir Arnautović, stručni savjetnik za odnose s javnošćču

[1] Molimo Vas da pri preuzimanju ili prenošenju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona o predmetima  u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela imate u vidu  presumpciju nevinosti iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku FBiH u kojem je u stavu 1 definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja

 

Na vrh