Aktuelno

Potpisani ugovori za asfaltiranje lokalnih puteva na području Kalesije

Općinski načelnik Sead Džafić danas je potpisao ugovore o asfaltiranju deset dionica lokalnih puteva na području naše općine sa Jasminom Džaferovićem direktorom firme „Džale iskop“ te sa Avdulahom Hadžićem predstavnikom grupe izvođača „Kuw-ing“ Kalesija i „Papilon“ Čelić.

Vrijednost potpisanih ugovora je 262.772 KM.

Iako ulazimo u period kada su moguće kiše od izvođača radova sam dobio obećanje da će što prije ući u zaseoke koji su prošli tenderom i da će početi sa radovima kako bi u zakonskom roku završili ono što je predviđeno, kazao je načelnik Sead Džafić.

Šest dionica dobila je firma „Džale iskop“ doo Kalesija i prema riječima direktora Jasmina Džaferovića oni će već sutra početi sa radovima.
Ova firma je dobila da asfaltira kružni put za Ćivića Brdo u MZ Kikači, put prema Sadikama u MZ Kikači, put Greda u MZ Vukovije Gornje, magistralni put džamija u Tojšićima, put prema mektebu do kapije Avde Hujdura u MZ Hrasno Donje i put Grabovac u MZ Miljanovci.

Firme „Kuw-ing“ i „Papilon“  dobile su izvođenje radova na asfaltiranju puta u MZ Seljublje česma (trafo)- Duge Njive, put Teočak- Bajre u MZ Gojčin, put Dolina – rezervoar za vodu, Tetkina voda u MZ Petrovice Gornje i put Bukvari – Plješavica u MZ Rainci Gornji.

Na vrh