Tuzla

Potpisani ugovori sa upraviteljima stambenih objekata na području grada Tuzle, kojima su odobrena sredstva za subvenciju troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada

Gradonačelnik Jasmin Imamović, sa saradnicima, sastao se danas sa upraviteljima i predstavnicima odbora etažnih vlasnika stambenih objekata na području grada Tuzle, kojima su odobrena sredstva za subvenciju troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada.

Grad Tuzla je u Budžetu za 2022.godinu obezbijedio sredstva u iznosu od 150.000 KM u svrhu dodjele subvencije etažnim vlasnicima stambenih i stambeno-poslovnih kolektivnih objekata na području grada Tuzle. Subvencija se odnosi na troškove sanacije zajedničkih dijelova zgrada: krova, fasade, rampi (kosina) i drugih sistema za savladavanje visinskih razlika za pristup i kretanje u zgradi osobama sa umanjenim tjelesnim mogućnostima (uklanjanje arhitektonske barijere)

Nakon provedene procedure izbora putem javnog poziva, tražene kriterije je zadovoljilo 11 prijava, za koje ukupan iznos subvencije iznosi 83.446,07 KM. Od toga se dvije prijave odnose na uklanjanje arhitektonskih barijera u zajedničkom stubištu zgrade, čime će se omogućiti olakšano kretanje u zgradi za osobe koje koriste invalidska kolica, dok se devet prijava odnosi na subvenciju troškova sanacije krova.

 

 

Na današnjem sastanku, gradonačelnik Jasmin Imamović govorio je o značaju mjera za smanjenje aerozagađenja koje realizuje Grad Tuzla, te naglasio da je Grad Tuzla apsolutni rekorder u BiH po realizaciji mjera energijske efikasnosti. „Ova inicijativa je važna za  kvalitet života građana i uštedu energije. Znate da već dajemo poticaje za mjere smanjenja aerozagađenja za individualne objekte: za podstanice, toplotne pumpe, peći na pelet i utopljavanje objekata. U zadnje dvije godine smo, ovim mjerama, uspjeli eliminisati hiljadu ložišta na fosilna goriva u individualnim stambenim objektima, za šta je iz Budžeta Grada izdvojeno oko 2,5 miliona KM u dvije godine. Onda smo se odlučili da napravimo veći korak, tj. da idemo na subvencije i za kolektivne stambene objekte i tu očekujemo najveće uštede u energiji. Kada bismo mi sve kolektivne objekte utoplili uštedili bismo više od 30% energije daljinskog grijanja, a sa 30% možete dalje širiti grad i štedjeti toplotnu energiju.

Dobro je to za uštedu energije, ali i  za estetski izgled zgrada, kao i da zgrade budu zdravije, da elimišemo nezdrave i oštećene krovove. Ovo je prvi korak ka kolektivnim zgradama, gdje smo osim obnove krovova i fasada dodali i otklanjanje arhitektonskih barijera koje invalidnim i drugim osobama sa poteškoćama u kretanju stvaraju strašne probleme. Naš cilj nije 250.000 KM poticaja, koliko je ove godine izdvojeno u Budžetu Grada za subvencije kolektivnim stambenim objektima, naš cilj za naredni period je 2.500,000 KM, samo je važno da dovoljan broj upravitelja i etažnih vlasnika za to sazna i da apliciraju na javne pozive.“

 

 

Suada Memišević, predstavnica etažnih vlasnika iz ul. Franje Markovića 14 u Slavinovićima pohvalila je ovu inicijativu te dodala, „Svaka čast onome ko je pokrenuo ideju da invalidnim osobama omogući život. Ja čestitam na promociji te ideje. Ja sam aplicirala ispred svojih etažnih vlasnika i želim entuzijastima koji su krenuli u ovaj projekat da ga dovedu do kraja.“

Nihad Avdić, predstavnik upravitelja Tehkomerc d.o.o. Tuzla zahvalio je Gradu Tuzli na pokretanju ove lijepe priče, te istakao da etažni vlasnici imaju ogromne probleme po pitanju sanacija krovova i fasada i pristupa za invalidne osobe. „Ovo je jedna lijepa priča i nadamo se da ćemo po pitanju uštede i energetske efikasnosti napraviti dobar pomak u sanaciji krovova i fasada“, zaključio je.

 

 

Slavko Stjepić, pomoćnik gradonačelnika za Službu civilne zaštite istakao je najvažnije korake i ciljeve Grada Tuzle u ovom projektu, „Mi smo predložili ne tako velike iznose za početak, kako bismo u prvom krugu vidjeli kakva je zainteresovanost. Mi ćemo nastojati da stvarno riješimo probleme invalidnim licima u zgradama u kojima invalidna lica žive. To je prvi korak, a u sljedećem koraku ćemo ići na to da sve kolektivne zgrade budu adaptirane na način da imaju nesmetan ulazak osobama koje se teško kreću. Drugi cilj je da krovove koji odavno trebaju sanaciju pokušamo zajedno sa etažnim vlasnicima i upraviteljima da riješimo. Fasade su ozbiljna priča i one zahtijevaju ozbiljna sredstva. Utopljavanje fasada znači novi zamah u budućoj gradnji,  sa postojećim kapacitetima toplinske energije jer su uštede oko 30%.“

 

 

Rebalansom Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu obezbjeđeno je dodatnih 100.000 KM za ovu svrhu, tako da  će u narednom periodu biti raspisan još jedan javni poziv za dodjelu ovog vida subvencije etažnim vlasnicima na području grada Tuzle. Na kraju sastanka je upućen poziv  svim stanarima kolektivnih stambenih objekata da iskoriste ovu pogodnost i prijave se na javni poziv putem svojih upravitelja.

Grad Tuzla


Komentari
Na vrh