Business

Potpisani Ugovori sa poslovnim subjektima u cilju realizacije Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja

Danas su u prostorijama Ministarstva privrede, potpisani ugovori sa kompanijama Tehnopetrol d.o.o. Tuzla i Klimainvest d.o.o. Banovići, kojima je u okviru ovog Programa odobreno ukupno 39.000,00 KM za sufinansiranje dokvalifikacije/prekvalifikacije 13 nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače, koji će nakon uspješne doobuke u okviru Instituta za zavarivanje d.o.o. Tuzla, biti zaposleni u navedenim kompanijama.

Takođe, odabrane kompanije će za period od dvanaest mjeseci ostvariti i pravo na refundaciju troškova obaveznih doprinosa za 13 novozaposlenih, što je okviru ovog Programa obezbijeđeno od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Naime, u skladu sa Sporazumom o uspostavljanju zajedničke saradnje za realizaciju „Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja“ potpisanim od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, započeta je u julu 2018. godine implementacija zajedničkog programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba u svrhu novog i bržeg zapošljavanja kod poslodavaca sa područja Tuzlanskog kantona.

Ovaj program je fokusiran na nezaposlene osobe koje nemaju potrebna znanja i vještine, posebno kada su u pitanju nove metode i tehnologije rada. Na osnovu raspisanog Javnog poziva za odabir korisnika nepovratnih sredstava za subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja, odabrani su poslovni subjekti sa područja Tuzlanskog kantona, koji će ostvariti pravo na predmetnu subvenciju.

Programom se nastoje realizovati ciljevi koje su Ministarstvo, Zavod i Služba identifikovali kao prioritetni, a koji se odnose na prilagođavanje radne snage, smanjenje broja nezaposlenih i zadovoljavanje stvarnih potreba tržišta rada, afirmaciju cjeloživotnog učenja i ulaganje u nova znanja i vještine, što u konačnici treba doprinijeti stvaranju uslova za održivost, rast i razvoj poslovnih subjekata registrovanih na području Tuzlanskog kantona i jačanju privrednog razvoja Tuzlanskog kantona.

 

Na vrh