Aktuelno

Potpisan sporazum za izradu analize uticaja na kvalitet zraka u Tuzli

Predstavnici Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli potpisali su ugovor po kojem će taj fakultet izraditi stručnu studiju nazvanu “Analize uticaja na kvalitet zraka u tuzlanskoj kotlini”.

Prirodno-matematički fakultet je putem javnog poziva raspisanog na osnovu Zakona o javnim nabavkama odabran kao ponuđač te je u obavezi da u narednih 12 i najduže 16 mjeseci uradi analizu koja bi trebala utvrditi činioce i subjekte koji doprinose stanju zraka koji se u zimskim mjesecima karakterizira kao izuzetno zagađen zrak.

Direktor Termoelektrane Tuzla, koja je u sastavu Elektroprivrede BiH, Izet Džananović očekuje da će analiza biti urađena kvalitetno na objektivan i naučno utemeljen način, a predstavnici Fakulteta potvrdili su da će taj dokument biti kategoriziran kao naučni.

– Uradit će se mjerenja i istraživanja, a koristit će se i podaci koji već postoje u monitoringu zraka kojim raspolaže Tuzlanski kanton, monitoringu emisija štetnih polutanata kojim raspolaže Termoelektrana Tuzla i drugi podaci koji se budu mogli preuzeti iz relevantnih istraživačkih projekata, studija ili mjernih sistema – pojasnio je Džananović Feni.

Najavio je i da će biti urađena stručna revizija koja će se vjerovatno povjeriti nekoj od visokoškolskih ustanova, a potom će se upriličiti javna prezentacija rezultata analize.

– Svi koji budu identificirani kao subjekti koji doprinose onečišćenju zraka trebali bi prihvatiti rezultate analize i na bazi toga uraditi programe djelovanja da bi u razumnom periodu negativan uticaj na kvalitet zraka sveli na mjeru koja je definirana određenim direktivama u zemljama Evropske unije – zaključio je Džananović.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli Vedad Pašić ranije je u razgovoru za Fenu kazao da je ovo tema koja je veoma aktuelna i interesantna ne samo za akademsku zajednicu i privredu, nego posebno za širu javnost.

Nepobitnom je nazvao činjenicu da Tuzla ima zagađen zrak i da je jedan od evropskih gradova s najvećim antropopresingom na atmosferski kompleks, a kvalitet zraka je naročito narušen u zimskom periodu kada koncentracije sumpordioksida i prašine često dostižu veoma visoke vrijednosti.

– Uže gradsko jezgro je posebno opterećeno ovim polutantima, a to se može utvrditi analizom satnih, dnevnih, mjesečnih i godišnjih vrijednosti emisijskih koncentracija polutanata na instaliranim mjernim stanicama za praćenje kvaliteta zraka – pojasnio je Pašić.

Analiza bi trebala omogući svim relevantnim faktorima šire javnosti da te naučno potkrijepljene informacije iskoriste da bi se što prije i efektivno djelovalo da bi se kvalitet zraka i života u tuzlanskoj kotlini popravio, ukazujući sa što je moguće većom pouzdanošću na konkretne uzroke zagađenja zraka.

Na taj način će se pokušati, zaključio je dekan Pašić, konačno dati definitivan i naučno utemeljen odgovor na to krucijalno važno društveno i naučno pitanje, a Prirodno-matematički fakultet na taj način želi pokazati da će u budućnosti mnogo više djelovati u smislu podizanja nivoa odgovornosti akademske zajednice prema društvenoj zajednici u cjelini.

Izradu analize kao i njenu reviziju i sve što bude neophodno do usvajanja analize finansirat će Elektroprivreda BiH odnosno Termoelektrana Tuzla.

Na vrh