Aktuelno

Potpisan Sporazum sa sindikatima budžetskih korisnika u TK

Ministar finansija Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović i predstavnici sindikata obrazovanja, pravosuđa i uprave danas su potpisali Sporazum kojim je utvrđena osnovica za obračun plaće, iznos naknade za topli obrok i regres za korisnike budžetskih sredstava u Tuzlanskom kantonu. Kako je ranije već dogovoreno, Sporazum predviđa da se obračun plaće svih zaposlenika korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona, za period januar – decembar 2018. godine, vrši po osnovici za obračun plaće u visini od 404,00 KM. Naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) za sve zaposlenike korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona, obračunavat će se u iznosu od 8,00 KM po izrađenom danu, a naknada za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 2018. godinu za zaposlenike korisnika Budžeta Tuzlanskog kantona, isplaćivat će se u iznosu od 50% prosječne neto plate u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za mjesec koji je prethodio usvajanju Budžeta.

U ime sindikata današnji sporazum su potpisali Sumedin Kulović, u ime Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog Kantona, Admir Terzić u ime Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Tuzlanskog kantona, Samir Kurtović u ime Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine, te u ime Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata Fahrudin Šahović.

 

Na vrh