Potpisan Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih vidova eksploatacije djece u gradu Tuzli

07.06.2021. 


U ponedjeljak, 7.6.2021. godine u 12.30 sati, u prostorijama Grada Tuzle zvanično je potpisan Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih vidova eksploatacije djece u gradu Tuzli. Protokol su potpisali Jasmin Imamović, gradonačelnik Grada Tuzle, Dževad Korman, direktor Uprave policije TK, Lejla Sadiković,direktorica JU Centar za socijalni rad Tuzla, dr. Suad Bijedić, direktor JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla i Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja „Zemlja djece“ Tuzla, dok će direktor Aktiva direktora osnovnih škola naknadno potpisati Protokol.

Na izradi Protokola u proteklih devet mjeseci intenzivno je radila multisektoralna Radna grupa, koju su činili predstavnici Grada Tuzle, MUP-a TK i Uprave policije TK, nekoliko osnovnih škola sa područja grada Tuzle, Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ i Udruženja „Zemlja djece BiH“.

„Ovdje u gradu, već dugi niz godina na prevenciji i postupanju u slučajevima prosjačenja i drugih vidova eksploatacije djece, već dugi niz godina zajedno rade Dom zdravlja, Centar za socijalni rad i Policijska uprava, odnosno MUP TK, uvijek u saradnji sa Udruženjem „Zemlja djece u BiH“. Sada je vrijeme da se ovaj projekat pravno ojača i da se intenzivira“, izjavio je gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, te zahvalio svima koji su intenzivno radili na pripremi Protokola i koji uspješno sarađuju u okviru mobilnih timova uspostavljenih sa ciljem prevencije i sprječavanja prosjačenja i drugih vidova eksploatacije djece.

Izrada Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih vidova eksploatacije djece u gradu Tuzli dio je projekta „Jačanje državnih i lokalnih kapaciteta u borbi trgovine ljudima u BiH“, koji se implementira od strane World Vision BiH, u partnerstvu sa Udruženjem „Zemlja djece u BiH“ i NVO Kali Sara, a uz podršku Državnog sekretarijata Sjedinjenih Američkih Država.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!