Aktuelno

Potpisan predugovor o osnivanju prava građenja „Roditeljske kuće“

Premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović danas je potpisao Predugovor o osnivanju prava građenja „Roditeljske kuće” na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Obzirom da su ugovor jučer već potpisali direktor UKC-a Tuzla Nešad Hotić i direktor udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka” Fikret Kubat, ovaj dokument je danas i notarski obrađen.

Ovim predugovorom potpisnici saglasno konstatuju da postoji njihov zajednički, ali i opći interes Tuzlanskog Kantona i šireg područja Federacije BiH za izgradnjom stambeno-poslovnog objekta „Roditeljska kuća“ s namjenom smještaja djece oboljele od malignih oboljenja, kao i njihovih roditelja i staratelja, članova njihovih porodica i članova Udruženja koji su angažovani na upravljanju i održavanju objekta, za vrijeme liječenja djece u UKC Tuzla.

„Djeca oboljela od malignih bolesti su u posebnoj potrebi za prisustvom roditelja tokom njihovog dijagnostičkog i terapijskog postupka i sigurno je da im ovakav pristup daje veće šanse za uspješan završetak tretmana. Stoga pokušavamo da se maksimalno angažiramo da ovaj projekat najzad privedemo kraju“, rekao je premijer Tulumović.

Današnje potpisivanje i notarska obrada predugovora pokazatelj je da su se pokrenule aktivnosti na izgradnji „Roditeljske kuće” u blizini objekta Klinike za dječje bolesti UKC Tuzla, a JZU UKC Tuzla i udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka” Sarajevo su obavezani zaključiti notarski obrađen osnovni Ugovor o osnivanju prava građenja u korist nosioca prava građenja u roku od 30 dana od dana stjecanja uslova za osnivanje prava građenja.

Uslovi za osnivanje prava građenja i zaključenja osnovnog Ugovora o osnivanju prava građenja su da UKC Tuzla okonča postupak cijepanja nekretnine – zemljišta potrebnog za izgradnju i korištenje „Roditeljske kuće”, pristupnog puta za tu parcelu i zemljišta za redovnu upotrebu Objekta, a sve u skladu sa usvojenim idejnim rješenjem „Roditeljske kuće“. Vlada Tuzlanskog kantona će predložiti Skupštini Tuzlanskog kantona donošenje odluke kojom će se dati saglasnost da se UKC Tuzla uknjiži kao vlasnik na navedenoj parceli, te saglasnost da UKC Tuzla zaključi ugovor o osnivanju prava građenja sa Udruženjem, u svrhu izgradnje „Roditeljske kuće”. Nakon toga UKC Tuzla treba da se upiše kao vlasnik u zemljišnim knjigama na navedenoj parceli.

Obaveza je i da Udruženje obezbijedi investiciona sredstva za izgradnju „Roditeljske kuće”, shodno fazama izgradnje, prema procjenama nosioca prava građenja, uključujući ukupnu vrijednost izgradnje sa opremanjem predmetnog objekta u bruto iznosu od 800.000,00 KM, kao i idejno rješenje i projektnu dokumentaciju za izgradnju „Roditeljske kuće”.

Na vrh