Aktuelno

Potpisan Kolektivni ugovor za oblast zdravstva u Tuzlanskom kantonu

Ministar zdravstva TK Bahrudin Hadžiefendić i predsjednica Kantonalne organizacije Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu dr. Adisa Fakić danas su potpisali Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona.

Ovaj kolektivni ugovor rezultat je kompromisa i u velikoj mjeri odgovara na zahtjeve kako Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu, tako i na zahtjeve Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Analizirajući obim materijalnih prava uposlenika u zdravstvu, može se reći da Kolektivni ugovor donosi nekoliko benefita za uposlenike u ovoj grani. Radi se o umanjenju broja sati tokom radne sedmice sa 40 na 37,5 sati, te povećanju osnovne satnice sa 2,31 na 2,41 KM. Istovremeno su povećani i koeficijneti za obračun plaće, što je svojedobno usaglašeno sa predstavnicima oba sindikata u oblasti zdravstva.

„Ovo je trenutni maksimum mogućeg povećanja materijalnih primanja kojeg trenutno može podnijeti fond Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, a kao rezultat čega će se na godišnjem nivou, za plaće uposlenika u zdravstvu morati izdvojiti  oko 9,4 miliona KM više nego što je to bio slučaj do sada“ riječi su direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Mirsada Hodžića.

Uz sve navedeno obim ostalih prava iz radnog odnosa ostao je nepromijenjen.

„Ovim kolektivnim ugovorom mi smo i za naredni period uredili oblast prava iz radnog odnosa za sve uposlenike u oblasti zdravstva u Tuzlanskom kantonu, bez obzira u kojem su oni sindikatu članovi. Vlada je, usaglašavajući tekst Kolektivnog ugovora, razgovarala sa predstavnicima oba sindikata i, u skladu sa našim trenutnim mogućnostima, nastojala odgovoriti na najveći broj zahtjeva koji su oba sindikata imali“, rekao je premijer Suljkanović i dodao da, obzirom na pokrenute sudske sporove u vezi sa utvrđivanjem reprezentativnosti Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, Vlada ne smije prejudicirati odluke sudova i sa njima unaprijed zaključivati Kolektivni ugovor sa ovim sindikatom.

„Usaglašavajući tekst Kolektivnog ugovora nastojali smo zadržati objektivnost i nismo davali nikakva obećanja niti garancije, što ne znači da nećemo, ukoliko nam to objektivno stanje i finansijske prilike budu omogućavale, početkom naredne godine razgovarati i o eventualno dodatnom povećanju obima materijalnih prava, kako ljekara, tako i svih drugih uposlenika u zdravstvu“ riječi su ministra zdravstva Bahrudina Hadžiefendića.

Upitan za stanje u drugim kantonima, ministar Hadžiefendić je istaknuo da je danas potpisani „Kolektivni ugovor u našem kantonu realan i finansijski ostvariv već od 1. juna ove godine, za razliku od drugih kantona, u kojima su povećanja za sada samo slovo na papiru, te da je upitna njihova provodivost od onog datuma kada materijalno pravo treba da stupi na snagu“.

Na vrh