Aktuelno

Potpisan Kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije

Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije na području Tuzlanskog kantona potpisali su danas ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Bahrudin Hadžiefendić i potpredsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Admir Suljić. Ovim se, prema zaključku Skupštine Tuzlanskog kantona, crpi reprezentativnost dodijeljena ovom sindikatu na federalnom nivou. Naime, obzirom na pokrenute sudske sporove, potpisivanje ovog ugovora ne podrazumijeva reprezentativnost Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona za zaključenje kolektivnog ugovora na području TK.

„Kao Vlada svakako da smo zadovoljni što smo na kraju, nakon višemjesečnih pregovaranja postigli sporazum i potpisali granski kolektivni ugovor i njime regulisali prava kako materijalne, tako i nematerijalne prirode. Nadam se da ćemo u narednom periodu, obzirom da očekujemo donošenje nekih novih zakonskih rješenja koji će utjecati na prihode budžeta TK i fonda Zavoda zdravstvenog osiguranja, biti u prilici da, ukoliko dođe do povećanja prihoda, sjednemo ponovno za sto sa predstavnicima sindikata i da razgovaramo o poboljšanju standarda uposlenih u zdravstvu, ali i dodatnom poboljšanju stanja u zdravstvu u TK“, rekao je premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović. Također, premijer Suljkanović je dodao da današnji Kolektivni ugovor ne nudi ništa više od onoga što je Vlada već nudila Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije krajem aprila, ali nažalost tada nije došlo do potpisivanja Kolektivnog ugovora.

Svoje zadovoljstvo potpisivanjem Kolektivnog ugovora nisu krili ni predstavnici sindikata.

„Danas je historijski dan za doktore medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Sva pitanja u vezi sa radno-pravnim statusom doktora medicine i stomatologije su regulisana ovim kolektivnim ugovorom“, rekao je potpredsjednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH Admir Suljić.

Ovim ugovorom ne mijenja se obim materijalnih prava koji je utvrđen ranije potpisanim Kolektivnim ugovorom za oblast zdravstva. Kada su u pitanju materijalna prava podsjećamo da je već ranije utvrđeno umanjenje broja sati tokom radne sedmice sa 40 na 37,5 sati, te povećanje osnovne satnice sa 2,31 na 2,41 KM. Istovremeno su povećani i koeficijenti za obračun plaće, što je svojedobno usaglašeno sa predstavnicima oba sindikata u oblasti zdravstva. To znači da će se, za plaće uposlenika u zdravstvu, na godišnjem nivou, izdvojiti oko 9,4 miliona KM više nego što je to bio slučaj do sada.

„Drago mi je da sam bio sudionik i ovog historijskog dana i čina, kako ga je nazvao doktor Suljić. Nakon višemjesečnih pregovora koje je pregovarački tim Vlade vodio i sa jednim i sa drugim sindikatom uporedo, današnji dan je kruna završenih pregovora. Kolektivni ugovor je rezultat donesenih zaključaka Skupštine Tuzlanskog kantona, te približavanja stavova Vlade i Sindikata. Uspjeli smo pronaći prijelazno rješenje koje je rezultiralo i današnjim potpisivanjem Kolektivnog ugovora“ rekao je ministar Hadžiefendić, te dodao da osim materijalnih prava Kolektivni ugovor sadrži i neke druge stvari u smislu da poslodavci imaju povećan stepen socijalne osjetljivosti i određene veće obaveze u pogledu zaštite na radu. Premijer Suljkanović i ministar Hadžiefendić su na kraju čestitali Strukovnom sindikatu doktora medicine i stomatologije na potpisivanju ovog kolektivnog ugovora.

Na vrh