Aktuelno

Potpisan Aneks KU u organima uprave i sudske vlasti u TK

U prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića, ministra finansija Miralema Nuhanovića te sekretara Ureda Vlade Envera Ćosićkića ministrica pravosuđa i uprave Ivana Kulić danas je sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine potpisalaAneks II Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima uprave i sudske vlasti u Tuzlanskom kantonu. Ovim Aneksom precizira se način na koji državni službenici i namještenici imaju pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora.

Sastanak je bio prilika i za razmjenu mišljenja o aktivnostima koje predstoje kada je u pitanju izrada Zakona o plaćama. Riječ je o obimnom dokumentu zbog čijeg nepostojanja na području TK vlada šarenilo u visinama plaća.

Prema riječima premijera Suljkanovića Vlada TK će ubrzo formirati komisiju za izraduZakona o plaćama a Sindikat bi trebao predložiti svog predstavnika. Ovo je nastavak dosadašnje dobre saradnje Vlade TK i resornog ministarstva sa Sindikatom, rečeno je ovom prilikom i naglašeno, da će i ubuduće zastupanje interesa uposlenih rezultirati rješenjima na obostrano zadovoljstvo. I pored velikog akumuliranog deficita koji je ograničavajući faktor, rečeno je,Vlada TK će domaćinskim odnosomi odgovornim pristupom prema javnim sredstvimakao i aktivnostima oko preraspodjele prihoda na nivou FBiHtražiti prostor za rješavanje nekih naslijeđenih problema.

 

 

Na vrh