Tuzlanski kanton

Posjeta zvaničnika Misije OSCE-a u BiH Skupštini Tuzlanskog kantona

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović i zamjenik predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, Boris Krešić danas su primili u posjetu šefa Misije OSCE-a u BiH, ambasadora Brajana Agelera i šefa Ureda OSCE-a u Tuzli Damira Gnjidića.

Razgovarano je o tragičnim događajima femicida u Gradačcu i Živinicama, značaju prevencije i sprečavanja rodno zasnovanog nasilja, uključujući nasilje u porodici, te o aktivnostima institucija vlasti Tuzlanskog kantona i planovima za uspostavu efikasnijeg institucionalnog sistema zaštite od nasilja u porodici te oštrije kontrole  vlasništva i posjedovanja vatrenog oružja.

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, Žarko Vujović istakao je potrebu multidisciplinarnog pristupa, unapređenje zakonskih rješenja i uvođenje jasnih protokola institucionalnih nadležnosti u prevenciji i rješavanju problema s kojima se suočavaju i mnoge druge države u svijetu.

Zamjenik predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, Boris Krešić je, između ostalog, naglasio da je neophodno osnivanje institucija koje se bave zaštitom djece i porodice, te osnaživanje centara za socijalni rad kao bitnih karika u zaštiti djece i porodice.

Šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Brajan Ageler i šef Ureda OSCE-a u Tuzli Damir Gnjidić izrazili su zadovoljstvo ozbiljnošću pristupa institucija Tuzlanskog kantona kao reakciju na niz nemilih događaja koji su se desili, te stavili na raspolaganje svoje resurse za što bržu implementaciju rješenja za sprečavanje ovakvih događaja u budućnosti.

Zaključeno je da će saradnja Misije OSCE-a u BiH i institucija vlasti Tuzlanskog kantona, koja je ocjenjena kao uspješna i plodonosna, biti nastavljena i u budućim aktivnostima, s ciljem unapređenja društvenih odnosa i kvaliteta života građana Tuzlanskog kantona.

 

Na vrh