Tuzla

Posjeta delegacija Ambasade Kraljevine Švedske u BiH, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), i UNDP-a u BiH

Gradonačelnik Grada Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić i predsjedavajuća Gradskog vijeća, Nataša Perić, sa saradnicima, u utorak, 28. 02. 2023. bili su domaćini posjete delegacija Ambasade Kraljevine Švedske, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP).  Delegacije na visokom nivou činile su Nj.E. ambasadorica Kraljevine Švedske u BiH,  Johanna Strömquist, generalna direktorica Sida-e, Carin Jämtin , direktorica Sida-e za  Evropu i Latinsku Ameriku, Lisa Fredriksson i šefica Odjela za razvojnu saradnju u Ambasadi Švedske Eva Smedberg, te rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH – UNDP-a, Steliana Nedera, sa saradnicima. Tema sastanka su bile prezentacije projekta provođenja mjera energijske efikasnosti u rezidencijalnom sektoru, koji finansira Švedska, a provodi UNDP u BiH., kao i druge aktivnosti koje se provode u oblasti energijske efikasnosti i unapređenja okoliša, a u cilju i pozitivnog učinka na zdravlje ljudi i uštede resursa.

 

Gradonačelnik, dr.sc. Zijad Lugavić  pozdravio je prisutne i zaželio im dobrodošlicu u Grad Tuzlu, te je izrazio zahvalnost Kraljevini Švedskoj, Ambasadi Kraljevine Švedske u BiH, Švedskoj agenciji za međunarodni razvoj i saradnju – SIDA i Razvojnom programu Ujedinjenih nacija u BiH – UNDP,  na izuzetno uspješnoj saradnji u proteklom periodu. Gradonačelnik je ovom prilikom istakao da je Grad Tuzla veoma svjestan važnosti i doprinos Kraljevine Švedske i njene ambasade, SIDA-e i UNDP-a u BiH u oblasti unapređenja energijske efikasnosti, razmjene znanja i iskustava, a posebno kada je u pitanju realizacija održivih ciljeva razvoja UN-a. „Svi se susrećemo sa poteškoćama u pogledu pristupa energiji, cijene energenata, klimatskih promjena, zagađenja, a sto sve zajedno utiče na zdravlje i ukupan društveni i ekonomski razvoj, da ne kazem da prouzrokuje siromastvo, posebno u zemljama kao sto je BiH. Saradnja sa organizacijama poput SIDA-e i UNDP-a nam daje potrebne informacije o tome da li idemo u dobrom smjeru, koje mjere mjere energijske efikasnosti bismo trebali provoditi više nego druge, u kojem obimu,  te na kraju koji ce biti efekti naseg rada“, istakao je Lugavić.

 

Članovi delegacije Kraljevine Švedske zahvalili su gradonačelniku i njegovim saradnicima na prijemu i na saradnji, istaknuvši značaj razgovora o energetskoj efikasnosti u pravcu uštede resursa i novca, te pozitivnog učinka na zdravlje ljudi i okoliš. Rezidentna predstavnica UNDP u BiH, Steliana Nedera, istakla je dobro iskustvo saradnje sa Gradom Tuzlom, te napomenula da se projekat provođenja mjera energijske efikasnosti provodi u 36 općina i gradova u BiH, među kojima je i Tuzla.

 

Tokom današnjeg sastanka prezentirane su studije koje su izrađene u 2021. i 2022. godini, a koje su finansirane od strane SIDA-e i realizovane kroz projekat UNDP u BiH, u saradnji sa Centrom za razvoj i podršku Tuzla CRP Tuzla:  ”Studija energetske efikasnosti stambenih zgrada na području grada Tuzle –  2021. i ”Finansijski mehanizmi i politike poboljšanja energetske efikasnosti stambenog sektora u gradu Tuzli, 2022. Imajući u vidu ograničene resurse energije u svijetu,  cijene energenata, klimatske promjene, zagadjenje, a što sve zajedno utiče na zdravlje i ekonomski razvoj, posebno u zemljama kao što je BiH, prisutni su se usaglasili da je ovakav pristup najbolji način da se sagleda početno stanje sa energijskom efikasnošću u stambenom sektoru u Tuzli. Gradonačelnik Grada Tuzle i njegovi saradnici ovom prilikom su izrazili opredjeljenje Grada Tuzle prema energijskojj efikasnosti u svim segmentima, te iskazali spremnost za unapređenje saradnje sa ciljem što efikasnije implementacije mjera i projekata energijske efikasnosti u gradu Tuzli.

Na vrh