Aktuelno

Policiji MUP-a TK-a 15 novih vozila, u toku nabavka pištolja u vrijednosti 100.000 KM

Danas je u krugu Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK-a organizovana je prezentacija 15 motornih vozila, koje je Uprava policije nabavila u cilju efikasnijeg izvršavanja operativnih zadataka.

U svojim obraćanu direktor Uprave policije Dževad Korman istakao je, da od finansijskog osamostaljenja Uprave policije MUP-a TK ovo realizacija prve veće nabavke vrijednosti oko 700.000 KM, a radi se o 14 putničkih motornih vozila, jednog specijaliziranog vozila za prevoz službenih pasa, a očekuje se isporuka četiri specijalizirana vozila za prevoz osoba lišenih slobode.

Pored navedenog, u toku je realizacija nabavke i isporuka službenih pištolja u vrijednosti oko 100.000 KM, sredstava radio-veze, kompjuterske opreme, opreme i laboratorijskog materijala za kriminalističko-tehnička vještačenja, digitalnih fotoaparata, zatim drona sa termovizijskom kamerom, što će doprinjeti izviđanju i pretragama terena.

Takođe, u toku je ralizacija nabavke i isporuka 200 policijskih uniformi sa obućom, kao i zimska obuća za kompletan policijski sastav Uprave policije MUP-a TK.

Izvršena je nabavka dispečerskog centra za praćenje vozila i policije na terenu, kojom će se vršiti digitalno praćenje policijskih službenika, odnosno njihova detekcija, što će omogućiti racionalnije korištenje ljudskih resursa, a svakako i podići nivo same sigurnosti policijskih službenika. Sistem je pušten u probni rad, kojim je pokrivena nadležnost Policijske uprave Tuzla, a uskoro se očekuje pokrivanje cijelog Kantona navedenim sistemom.

Sredinom 2019.godine plate policijskih službenika Uprave policije MUP-a TK su povećane, u cilju ispunjenja zakonske obaveze usklađivanja visine plata policijskih službenika u kantonalnim MUP-ovima (u iznosu ne manjem od 80%) sa iznosom visine plata policijskih službenika Federalne Uprave policije.

Svakako, nećemo stati na ovim nabavkama i očekujemo od Vlada TK da prepozna značaj materijalno tehničkog opremanja policije, jer samo dobro obučena, opremljena i dobro plaćena policija jeste garant sigurnosti našeg kantona – saopštili su iz MUP-a TK.

(Tuzlainfo.ba)

Na vrh