News

Podjela higijenskih paketa i ortopedskih pomagala za zene sa invaliditetom

Tradicionalno u novembru mjesecu uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Udruženje distrofičara TK je podijelilo 30 higijenski paketa za žene sa invaliditetom na području Tuzlanskog kantona. Tokom ove aktivnosti dodijeljeni su higijenski paketi sa osnovnim artiklima potrebnim za svakodnevno funkcionisanje svake osobe a posebno su bitni za žena sa invaliditetom.

U razgovoru sa članicama Udruženja i sa uposlenim u kompaniji Bauerfeind doo Tuzla napravili smo kombinaciju higijensko-kozmetičkih proizvoda za djevojke i žene sa invaliditetom. Pored svega ovog razgovaralo se i o novoj listi ortopedskih pomagala i procedurama koje se moraju uraditi da bi se dobilo određeno ortopedsko pomagalo. Bile su tu prezentacije mehaničkih i aktivnih kolica, Roho jastuka za kolica kao i drugih ortopedskih pomagala koja su od izuzetnog značaja za aktivno uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.

Prilikom podjele paketa dobijene su informacije o proizvodima koji su se nalazili u paketima i koja im je namjena
(Seni, Eva, Happy,itd).

Udruženje distrofičara TK se zahvaljuje u ime svojih članova i korisnika Federalnom
ministarstvu rada i socijalne politike na finansijskoj podršci kao i zaposlenim u poslovnici
Bauerfeind-a Tuzla na saradnji i toplom prijemu.

Na vrh