Tuzla

Počela sanacija objekta Barutane na Gradini

Počela prva faza radova na zaštiti i sanaciji objekta Barutana na Gradini u Tuzli. Radovi se izvode u organizaciji Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona, a shodno Rješenju o stavljanju potencijalnog dobra baštine pod prethodnu zaštitu TK.
Prva faza podrazumjeva potpuno čišćenje objekta i okoline, te ostale pripremne radnje za drugu fazu radova koja će se realizovati 2022. godine.

Komentari
Na vrh