Zdravlje

Plasiranja stenta u traheju predstavlja početak uvođenja intervente pulmologije u UKC Tuzla i BiH

U stručnoj posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla boravio je dr. Vukoica Karličić, interventni pulmolog iz Beograda. Tokom boravka sa medicinskim osobljem Klinike za plućne bolesti UKC Tuzla izveo je dva zahvata plasiranja stenta u traheju kod pacijenata sa tumorom pluća.

Plasiranje trahealnih stentova je nova procedura koja se do sada nije izvodila u UKC Tuzla, ali ni u BiH.

 

 

Prema riječima načelnika Klinike za plućne bolesti UKC Tuzla, dr. Dženana Halilovića proceduri plasiranja stenta u traheju su podvrgnuta dva pacijenta kod kojih je dijagnostikovan tumor pluća. “Ugradnji stenta u traheju danas smo podvrgnuli dva pacijenta sa tumorom pluća kod kojih je zbog osnovnog oboljenja došlo do pritiska traheje. Hronični nedostatak kiseonika dodatno utiče na kvalitet života pacijenta i dovodi do sekundarnih posljedica.

Procedura se izvodi na način da pod rigidnim bronhoskopom ulazimo u traheju gdje plasiramo kateter kroz koji se provlači mali balon, zajedno sa stentom koji je omotan oko balona. Balon se napuše, čime se raširi mrežica, odnosno stent, a nakon toga balon ispuhujemo i izvlačimo, a stent ostaje u traheji. Trahealni stentovi su dizajnirani da pruže efikasnu podršku i proširenje traheje, pomažući u ublažavanju simptoma kolapsa ili stenoze dušnika i drugih srodnih stanja. Sama procedura plasiranja stenta traje oko pola sata”, pojasnio je dr. Halilović koji je uz dr. Karličića učestvovao u plasiranju pomenutih stentova.

Dr. Vukoica Karličić ima preko 30 godina rada u oblasti interventne bronhoskopije, a specijalnost mu je interventna pulmologija. On je izrazio zadovoljstvo zbog uspostavljene saradnje sa ljekarima iz BiH, prevashodno sa dr. Dženanom Halilovićem i dr. Mladenom Duronjićem iz Banja Luke i istakao da se nada će interventna pulmologija postati jedna od standardnih procedura u BiH.

Podršku u realizaciji stručne posjete dr. Karličića i izvođenja pomenute procedure pružila je kompanija Unifarm.

Na vrh