Business

Pivara Tuzla “radno” slavi 135 godina postojanja

Pivara dd Tuzla kao domaća pivara i u ovim vrlo teškim i neuređenim vremenima nastavlja sa pozitivnom pričom i u 2019 godini.

Pivara dd Tuzla i ove godine se usmjerila na unapređenju ključnih tehnoloških procesa. Shodno tome, ova današnja investicija je usmjerena prema pogonu kuhaone, fermentacije i filtracije piva gdje je izvršena nadogradnja softvera na novu verziju Brewmax 9.0, te adekvatna adaptacija uslova u kojima radi ovaj dio prozvodnog procesa.

Brewmax softver je moderan sistem koji predstavlja odlične temelje za daljnju nadogradnju, te konstantnu mogućnost unaprijeđenja kako tehničkih tako i tehnoloških izvedbi procesa. Ovakav potpuno otvoren sistem nam daje mogućnosti za optimizaciju i kontrolu resursa koji se koriste u procesu proizvodnje piva i procesu održavanja kompletnog sistema. Samim tim smo dobili veću sigurnost kako za operatere, tako i za sam proizvod.
Ovom nadogradnjom dobili smo mogućnost i za kontinuiran monitoring svih mjerenja u sistemu. Na novom sistemu postoji kompletan sistem arhiviranja koji nam omogućava hronološko praćenje i optimizaciju kompletnog procesa.Na taj način je implementirana kompletna automatizacija pogona fermentacije piva, za koji je korišten isti softverski paket kao i za pogon kuhaone. Vrijednost kompletne investicije je 600.000 KM koje smo platili iz svojih tekućih izvora.

pivara tuzla

Za 2019 godinu planirane investicije u Pivari dd Tuzla su u ukupnoj vrijednosti 5.600.000,00 KM. Od toga su potpisani ugovori sa dobavljačima za PET liniju punjača sa CIP stanicom i rezervoarima 2.200.000,00 KM, te nabavka teretnih motornih vozila i viljuškara u vrijednosti 1.780.000,00 KM, te 1.000.000,00 KM nabavka opreme dearator vode, karbonizer i paster piva. Implementacija ovih pomenutih investicija je planirana do polovine juna 2019 godine.

Pivara Tuzla ove godine slavi 135 godina postojanja te je za svoje vjerne potrošače organizovala nagradnu igru pod sloganom „Slavimo 135 godina“. Nagradni fond je u znaku godišnjice. Više detanja o nagradnoj igri možete pronaći na stranici Pivare www.pivaratuzla.ba.

Ovu priliku želimo iskoristiti i zahvaliti se svim našim potrošačima kao i konzumentima koji su Pivaru Tuzla prepoznali kao br.1 brend u BiH i odabirom proizvoda Pivare odlučili jačati i stvarati bolju budućnost u BiH.
Zbog naših vjernih potrošača dužni smo u 2019 godini nastaviti istim trendom uz nove, pozitivne i dobre stvari iz Pivare Tuzla!

Na vrh