Lični stav

Piše Žarko Vujović – Istina o događanjima u UKCu Tuzla

Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović osvrnuo se na posljednje natpise u vezi rada najveće zadravstvene ustanove na području TK. Njegovu obavijest prenosimu u cijelosti …
U vezi posljednjih natpisa vezanih za revizorski izvještaj UKC-a Tuzla kao i detektovanih nepravilnosti u radu na koje su svoj komentar dali i neki politički subjekti(SDP), a sve u cilju blagovremenog i tačnog informiranja javnosti jer se radi o trošenju javnih sredstava budžetskih korisnika, iznosim činjenice koje su tačne i lako provjerljive.
Skupstinska većina koju su činili SDP,PDA,SBB i NS je smijenjena 14.02 2022.godine ali su i dalje nastavili upravljati UKC-om.
1.Direktora UKC-a dr.Alena Kamerića je zamijenio 25.05.2022.godine v.d. dr.Denijal Tulumović;
2. Izvršni medicinski direktori su bili, prvo dr. Bahrudin-Bato Hadžiefendić, koga je poslije ostavke naslijedila dr Lejla Osmančević, a tek 07.09.2022.godine na mjesto izvršnih medicinskog direktora je imenovan aktuelni dr Igor Hudić;
3. Funkciju izvršnog direktora NiR-a je obavljao dr Hasukić, a od 13.09.2022.godne istu obavlja dr Ervin Alibegović.
4. Funkciju izvršnog direktora za sestrinstvo je kako tada tako i sada obavljao mg.sestrinstva Šefik Husić.
Gospoda Kamerić, Hadžiefendić, Osmančević i Hasukić su kadrovi koalicije PDA,SBB,SDP,NS.
Gospoda Tulumović, Hudić, Alibegović i Husić su kadrovi koalicije SDA,DF i nezavisnih poslanika.
Činjenice o plati izvršnih direktora od 8000KM i više vezana je za period upravljanja koalicije SDP,PDA,SBB,NS.
To je lako provjeriti kod aktualnog menadžmenta, a ukoliko se isti ogluše i ne iznesu javno imena u vezi navedenih plaća,
informaciju ćemo javno tražiti na sjednici Skupštine TK.
Plan javnih nabavki za 2022.godinu je morao biti usvojen u 2021.godini od Upravnog odbora koji je imenovao upravu na čelu sa dr Kamerićem.
Ko je pogrešno napravio Plan javnih nabavki i cjepkao nabavke mora se znati i tu informaciju ukoliko aktuelni menadžment ne iznese javno, istu ćemo tražiti na Sjednici Skupštine.
Ko je od državnih, odnosno federalnih poslanika imao status mirovanja prava iz radnog odnosa zbog profesionalizacije u navedenim državnim i federalnim parlamentima i pored toga imao ugovor o djelu sa UKC-om lako je provjeriti i ukoliko se aktuelni menadžment ne oglasi informaciju ćemo tražiti na sjednici Skupštine TK.
Ko je od izvršnih direktora vršio dežurstva iako na to nije imao pravo?
Da li su plate sadašnjih izvršnih direktora manje u prosjeku 30% u odnosu na plate ranijih izvršnih direktora i da li isti vrše dežurstva?
Sve informacije moraju biti dostupne građanima TK jer oni pune Budžet, a UKC Tuzla ima akumulirani gubitak iz ranijeg perioda od preko 90 miliona KM.
Kadrovi koji rade na UKC-u su vrhunski profesionalci i zbog svega iznesenog u medijima i društvenim mrežama, a u cilju zaštite njihovog digniteta i težine posla koji obavljaju, pacijenti i građani moraju znati šta je istina, a šta puko politikanstvo.
Istrajaćemo na otklanjanju nepravilnosti iz revizorskog izvještaja kao i svemu gore navedenom.
Javna sredstva moraju se trošiti na transparentan način i svatko ko je na bilo koji način zloupotrebio jednu KM javnog novca mora odgovarati.
Očekujemo brže i tačne odgovore.
Umorit se nećemo.
Na vrh