Ljudi

Piše Sulejman Mulić Šulc – “Bio uTuzli”- On je grad: Primarius doktor Ibrahim Terzić

Primarius doktor Ibrahim Terzić, specijalista interne medicine , subspecijalista kardiolog, interventni kardiolog …
oličenje čestitosti, stručnosti i profesionalnosti
Doajen kardiologije
U njegovom uzbudljivom životu sadržana je cjelokupna hronika bosanskohercegovačke interventne kardiologije, začetnik i tvorac pristupanju SFL inicijativi sa ciljem poboljšanja tretmana i smanjenju smrtnosti pacijenata sa aktuelnim infarktom dvadesetog stoljeća.
Pojava prof dr Ibrahima Terzica, specijalista interne medicine , subspecijalista kardiolog, interventni kardiolog u medicinskim znanostima, u medicinskoj naučnoj misli, društvenom, naučnom i javnom životu za grad Tuzlu, za domovinu Bosnu i Hercegovinu, za Evropu pa i svijet je neprocjenjljiv.
Čak šta više ne morate kazati ni riječ, dovoljna je Vaša pojava. Vaša posebnost i neponovljivost su jedinstvene.
I mnogo više od toga…
Poštovani doktore izvinite što ću biti ličan i što moja sjećanja spadaju u onu vrstu intime o kojoj se rijetko javno piše.
Ona spadaju u lične životne epizode koje čovjeka obogaćuju životnim iskustvima i daju mu sigurnost u poslu kojim se bavi. Na njima se grade međuljudski odnose ali se o njima rijetko javno kazuje.
Doktor Ibrahim Terzić, čovjek dostojanstva, plemenitosti, reda i tradicije. Tragajući za naučnom spoznajom školovao se u Bosanskom Petrovcu, gdje je i rođen, zatim u Sarajevu i mnogim drugim naučnim i kulturnim centrima obrazovanja medicinske nauke. Medicinski fakultet završio je u Sarajevu 1982. godine, Specijalista je interne medicine, subspecijalista kardiolog, interventni kardiolog sa radnim iskustvom od 35 godina.
Pionir intervnente kardiologije u BiH (sa Dr Merićem uradio prve dijangostičke i terapijeske intervnetne kardiološke procedure u BiH), začetnik i tvorac pristupanju SFL inicijativni (Stent za život) inicijativi u Bosni i Hercegovini sa ciljem poboljašanja tretmana i smanjenju smrtnosti pacijenata sa akutnim infarkom miokarda.
On je danas neizostavan autor citiran u stručnoj naučnoj javnosti u domaćim, muđunarodnim naučno-stručnim rejting časopisima, udžbenicima..
U svojoj ordinaciji obavlja internističke i kardiološke specijalističke preglede, ultrazvučne preglede, ergometriju, 24 satni EKG i Holter pritiska, periodične preventivne sistematske i menadžerske kardiološke preglede.
Broj urađenih operacija je preko 10.000 dijagnostičkih (koronarografija) i 3000 interventnih kardioloških PCI procedura, u peridou od 1996. godine otkada se bavi interventnom kardiologijom. U istom periodu preko 100.000 neinvazivnih dijagnostičkih konsultativnih kardioloških pregleda.
Ustati kad se pomene ime ove ljudske gromade. Čovjek tako drag i dobar, jednostavan, profesionalan, vrhunski stručnjak, humanista pa tek onda doktor.
Čovjek koji uprkos svemu ostao biti čovjek. Ime koje se izgovara sa dubokim poštovanjem. Ako legende grada, moraju biti savršeni u svojoj svestranosti, u svakom smislu te riječi, onda je to naš sugrađanin, junak kratke priče „Bio uTuzli“ dr Ibrahim Terzić.
Povući ću jednu paralelu.
Ibrahim, veliki liječnik, humanista i prosvjetitelj. Čovjek impresivne i bogate biografije a o veličini njegovih uspjeha i podviga svjedoče i brojna ostvarenja koja se mogu uklopiti u jednu kratku dokumentiranu filmsku priču.
Živi u sretnom i ispunjenom braku, uzoran suprug, brizan tata. Ibrahim je sinonim za sve ono što svestran kardiolog treba da bude. Ogroman poput nekog velikog uzdignutog „u nebo“ spomenika.
Svestranost je njegova nepokolebljiva vrlina. Nepokolebljiv i odan vlastitom i oštrom stvaralaštvu. Tih i povučen, zaogrljen plaštom dobrote, ljudskošću, velikih ideja i ogromne volje i želje za pomoći čovjeku. U svojoj svestranosti, je ikona i nadahnuće grada, kantona, države, regije.
Hvala Bogu da postoje i ovakvi ljudi.
Najiskrenije, Vaš
Mr sc Sulejman Mulić Šulc profesor
Na vrh