Lični stav

Piše: Slobodan Martinović – Etnički neopredeljeni

Slušam Vehida Šehića iz Foruma građana Tuzla, kolegu iz Asocijacije multietničkih gradova jugoistočne Evrope i Igmanske inicijative, komentariše izborni zakon u BiH.

Za sebe kaže da je etnički neopredeljen i predloženi zakon smatra diskriminatorski. On kaže da kolektivna prava ugrožavaju individualna ljudska prava.

Druže Vehide, kako starim, sve više sam i sam etnički neporedeljen. Za ovo trideset godina političari su zloupotrebili i zgadili građanima etničku pripadnost. To svi na ovim prostorima osećamo i znamo.

Čovek se i sam počne preispitivati o smislu života, bez obzira na državu, društvo, veru, naciju.

Ostao sam u direktnoj komunikaciji sa bogom, bez crkvene i nacionalne admiministracije.

Ostaje nam da se kao ljudi povežemo.

Centar za istraživanje u politici Argument
www.bitovik.org.rs

Komentari
Na vrh