Komentari

Piše: Rasim Belko – PRAV(N)I MRAČNJAK: Belgijanac Edouard d’Aoust je čovjek iz sjene u OHR-u i radi protiv interesa države Bosne!

Malo toga nepoznato je u priči o potezima aktuelnog visokog predstavnika Christiana Schmidta od dolaska do danas. Suspendirao je Ustav i nametao rješenja koja izlaze van okvira prihvatljivog i demokratskog, a u sistem unose antidemokratske vrijednosti. Većina Schmidtovih poteza dovela je do općeg nezadovoljstva građana Bosne i Hercegovine, protesta, političkog haosa koji ni danas nije riješen.

Podlogu za Schmidtove poteze kreira Pravni odjel OHR-a, a tamo se pita jedan Belgijanac, mada bi po njegovom djelovanju lako mogli pomisliti da je riječ o Hrvatu ili još preciznije izvršiocu želja Andreja Plenkovića.

Edouard d'Aoust ključni je čovjek u Pravnom odjelu OHR-a koji visokom predstavniku daje savjete i sugerira rješenja kada šef OHR-a nameće (donosi) određene odluke. Ono što d’Aoust radi evidentno je u potpunoj suprotnosti kako s misijom i zadacima OHR-a, tako i sa interesima Bosne i Hercegovine da jednog dana bude uređena kao moderna evropska država.

Ime Edouarda d’Aousta u onom što radi OHR provlačilo se i prije 20 godina, a provlači se i danas. Saznanja o svemu što je radio daju pravo da ga se kvalificira kao kadar koji radi isključivo u interesu naših susjeda.

Činjenica da je od 1998. godine do danas d’Aoust djelovao u Bosni i Hercegovini, što na čelu Pravnog odjela OHR-a, što kroz Misiju OSCE-a ili EUSR jasno pokazuje da je duboko involviran u sve procese, ali iz te činjenice proizilazi i pitanje ko to d’Aousta kontinuirano “drži” na pozicijama ključnih međunarodnih organizacija u BiH na kojima se odlučuje o sudbini ove države.

Pouzdano znamo da se d’Aoust trenutno bavi pitanjem koje uopće nije u nadležnosti OHR-a, a to je odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu u predmetu “Kovačević v. BiH”.

Cijela priča je poznata, agenti BiH nemaju legitimitet jer im je istekao mandat, ali d’Aoust iz njemu poznatih razloga radi sve kako bi nelegitimni zahtjev bh. agentica za uključivanje Velikog vijeća (laički žalba na presudu), bio prihvaćen.

Šef Pravnog odjela OHR-a radi to u sadejstvu s premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem, ključnom osobom ove operacije glavnom tajnicom Vijeća Evrope Marijom Pejčinović Burić i domaćih predstavnicima hrvatske politike i interesa.

Te aktivnosti čovjeka iz sjenke u OHR-u daju za pravo da se d’Aoust ima smatrati osobom koja radi protiv interesa Bosne i Hercegovine, zbog svojih i interesa onih koji ga 25 godina drže na ključnim pozicijama evropskih organizacija i OHR-a u BiH.

Ukoliko Christian Schmidt želi sačuvati ono malo preostalog kredibiliteta, ako je išta i ostalo, Edouard d’Aoust mora biti zaustavljen u djelovanju protiv države Bosne i Hercegovine.

U suprotnom, OHR se izlaže mogućnosti konfrontacije s cjelokupnom političkom i građanskom masom u Bosni i Hercegovini, a to može proizvesti ozbiljnije konsekvence pa čak i potpuno gašenje OHR-a.

Ukoliko se pak poklapaju ciljevi i interesi čovjeka iz sjene Edouarda d’Aousta i OHR-a i bude nastavljen dosadašnji trend djelovanja, onda je na svima koji Bosnu i Hercegovinu vode, vole i žele vidjeti kao cjelovitu i modernu državu da učine maksimalan napor da i d’Aosut i Schmidt u što skorijem vremenu napuste Bosnu i Hercegovinu.

 

Patria

Na vrh