Komentari

Piše Izudin Šarić – Ubistvo starice u Sarajevu

Ovih dana smo zgroženi još jednim ubistvom 74. godišnje starice u Sarajevu na veoma svirep i okrutan način. Možda to ne bi bilo ni toliko ozbiljno da u tome ubistvu nisu učestvovala tri maloljetna lica, od kojih je jedno bilo i u rodbinskoj vezi sa ubijenom.

Sarajevo ali i cijela Bosna i Hercegovina su zgroženi načinom na koji je izvršeno ovo ubistvo, od starne maloljetnika, najvjeriovatnije pod uticajem akohola. Postavlja se pitanje, šta je učinila društvena zajednica da se ovaj i slični slučajevi spriječe. Šta su učinile vlasti u Kantonu Sarajevo nakon ubistva Denisa Mrnjavca, koga su 5. februara 2008. godine, pri povratku iz škole, u tramvaju napala trojica maloljetnika, nanijevši mu teške tjelesne povrede od kojih je dan poslije preminuo, de se spriječe takvi i slični slučajevi. Čini mi se ništa.

 

 

U svemu ovome najveća odgovornost je na cijeloj društvenoj zajednici, počevši od porodice, preko škole, do nih institucija koje su plaćene da vode brigu i spriječe ovakve nemile događaje. Sjećam se konferencija za štampu, istupa mnogih „stručnjaka“ nakon ubistva Denisa u Sarajevu da će se poduzeti sve da se takve stvari više ne dogode. Međutim, svjedoci smo da nakon četrnaest godina od tog događaja i dalje je problem maloljetničke delinkvencije naj izraženiji na području glavnog grada BiH.

Te 2008. nakon ubistva Denisa Mrnjavca, Vlada Tuzlanskog kantona je ozbiljno shvatila ovaj problem i uhvatila se u „koštac“ kako bi se on riješio na području najmnogoljudnijeg kantona u Federaciji. Broj krivičnih djela počinjenih od starne maloljetnih lica u to vrijeme prelazio je brojku od 450. Vlada je napravila Inter-resornu grupu koja je u vrlo kratkom vremenu uradila Strategiju borbe protiv maloljetničkog prestupništva, sa Akcionim planom realizacije istih. U ovoj inter-resprnoj grupi su bili uključeni Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo uprave,  MUP i Biro za ljudska prava Tuzla.

 

 

Kao rezultati tog mukotrpnog rada Vladinog i NV sektora su formiranje JU Disciplinski centar za maloljetnike TK-a u aprilu 2009. godine, te formiranje Odjeljenja za maloljetničku delinkvenciju i nasilje u porodici u sklopu Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK-a. Inspektori u ovom Odjeljenju su zahvaljujući Birou za ljudska prava Tuzla prošli potrebene edukacije u zemlji i inostranstvu što je u mnogome doprinijelo da svojim radom i znanjem drastično smanje broj krivičnih djela počinjenih od starne maloljetnih lica.

Saradnja policije i tužilaštva na rješavanju krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnika je broj KD iz 2010. sa 442 smanjila u 2020. na 91. Broj maloljetnih počinilaca je iz 2010. sa 443 smanjila u 2020. na  145. počinilaca.  Procenat zastupljenosti maloljetnika u ukupnom broju počinilaca KD je sa 12,30% iz 2010. smanjen na 3,47%  u 2020. godini. U saradnji sa Biroom za ljudska prava Tuzla inicirano je i doneseno nekoliko zakonskih i podzakonskih akata kojima je uređena ova oblast na području Tuzlanskog kantona.

 

 

Ovo je još jedan dobar primjer saradnje Vladinog i NV sektora u rješavanju gorućeg problema za širu društvenu zajednicu i pokazatelj da kada se hoće može se uraditi nešto dobro i za ovo društvo. Dobar primjer iz Tuzlanskog kantona su primijenili i u drugim kantonima FBiH nakon posjeta našem kantonu i uvida u rezultate istih.

Pred problemima ne treba zatvarati oči, sa problemima se treba boriti, ali istinski, i oni će se moći riješiti uz angažman svih onih koji mogu doprinijeti njihovom rješavanju. Samo na ovaj način je moguće doprinijeti boljem životu u našem društvu.

 

 

za boljatuzla.ba – Izudin Šarić

Na vrh