Tuzlanski kanton

Piše Fatmir Alispahić: Kulturocid u Bašigovcima – OČUPALI STEĆKE DA UKRASE BAŠIGOVCE

Danas sam obišao svjedočanstvo kulturocida u Bašigovcima (Živinice) koje se slavi kao turistička ponuda. Riječ je stećcima koji su počupani iz svoga povijesnog staništa i prebačeni da ukrašavaju jezero u Bašigovcima.
Taj vandalizam dogodio se u ljeto 2012. godine. Petnaest stećaka “dislocirano” je sa nekropole Mramorje II u Topličkom polju te 14 stećaka koji su se nalazili pored magistralnog puta Živinice-Banovići, u naselju Višća.
Budući da su stećci od 2016. godine na listi Svjetske bastine UNESCO-a, ovo ruglo bi trebalo rasformirati, a stećke iz Bašigovaca vratiti u njihovo povijesno stanište.
Na vrh