Lični stav

Piše Fatmir Alispahić – Da li je Šerif Patković počinio krivično djelo?

Zabranjeno je podsticanje na izvršenje krivičnog djela pridruživanja stranoj vojnoj formaciji

Prijateljski poziv funkcioneru SDA Šerifu Patkoviću i predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću da se podhitno ograde od izjave o „stavljanju na raspolaganje Hamasu”, jer je riječ o krivičnom djelu, što je definirano sljedećim članovima Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine:

 

(1) Ko protivno Zakonu o odbrani Bosne i Hercegovine ili Zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine organizira, rukovodi, obučava, oprema ili mobilizira pojedince ili grupe ljudi s ciljem pridruživanja, na bilo koji način, stranoj vojnoj, stranoj paravojnoj ili stranoj parapolicijskoj formaciji koje djeluju van Bosne i Hercegovine, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od najmanje pet godina.

 

(2) Ko se na bilo koji način pridruži stranoj vojnoj, stranoj paravojnoj ili stranoj parapolicijskoj formaciji, obučenoj, opremljenoj ili mobiliziranoj u smislu stava (1) ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od najmanje tri godine.

 

(3) Ko nabavlja ili osposobljava sredstva, uklanja prepreke, stvara plan ili se dogovara s drugima ili vrbuje drugoga ili preduzme bilo koju drugu radnju kojom se stvaraju uslovi za direktno počinjenje ovog krivičnog djela, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do deset godina.

 


(4) KO JAVNO, PUTEM SREDSTAVA INFORMIRANJA, DISTRIBUIRA ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN UPUTI PORUKU JAVNOSTI, KOJA IMA ZA CILJ PODSTICANJE DRUGOG NA IZVRŠENJE OVOG KRIVIČNOG DJELA, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine.

 

(5) Počinilac krivičnog djela iz stava (1) ovog člana koji otkrivanjem grupe spriječi počinjenje krivičnog djela ili otkrije grupu prije počinjenja krivičnog djela, kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do tri godine, a može se i osloboditi od kazne.

 

(6) Odredbe ovog člana neće se primjenjivati na lica koja su na zakonit način stekla državljanstvo strane zemlje priznate od strane Bosne i Hercegovine u čijoj vojsci ili vojnoj formaciji služe, ili služe vojnim formacijama pod kontrolom međunarodnopriznatih vlada od strane Ujedinjenih naroda, formiranim na osnovu zakona.”

 

 

(F. Alispahić)
Na vrh