Komentari

Piše: Enver Išerić – Prijetnja članu Predsjedništva je crveni alarm za cijelu državu i sve njene institucije!

Predsjednik manjeg bosanskohercegovačkog entiteta Milorad Dodik do sada je koristio razne mehanizme i metode slabljenja i ugrožavanja države Bosne i Hercegovine i njenih institucija.

 

Dolazilo je do potpune blokade rada njenih institucija i to nedolaskom na zasjedanja (a uredno i redovno primajući platu), donošenje neustavnih zakona, negiranje presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, prijetnja odvajanjem Rs. Uz navedeno dolazilo je do negiranja zločina genocida što je utvrđeno presudama međunarodnih sudova, a negiranje genocida predstavlja krivično utvrđeno krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Sve je tolerisano, kako od organa Bosne i Hercegovine, koje su zadužene za provođenje zakona, tako i od međunarodne zajednice koja također ima odgovornost za implementaciju civilnog dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma. Milorad Dodik je potpuno svjestan tromosti i neefikasnosti sistema, čemu je i on doprinio, pa je uz navedene opstrukcije i prijetnje direktno na razne načine vrijeđao Bošnjake nazivajući ih muslimanima, i uskraćujući im pravo na bosanski jezik u entitetu čiji je trenutno predsjednik, čime bez ikakve sumnje izaziva vjersku i nacionalnu netrpeljivost u Bosni i Hercegovini, a što po članu 145a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine predstavlja krivično djelo za koje je zaprijećena kazna zatvora od najmanje tri godine.

 

 

Ipak sva dosadašnja borba sa Miloradom Dodikom vodila se pravnim sredstvima i pred nadležnim organima, a prvenstveno pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Tu pravnu bitku Milorad Dodik je izgubio i toga je potpuno svjestan. Niti će biti odcjepljenja dijela teritorije Bosne i Hercegovine, a niti će imovina Bosne i Hercegovine postati imovina entiteta.

Sada je Milorad Dodik ponovno podigao ljestvicu na visinu ispod koje će jače i intenzivnije ugrožavati funkcioniranje državnih institucija i testirati državne organe i  međunarodnu zajednicu na spremnost njihovog djelovanja.

 

 

Radi se o tome da je, kao nikada do sada, i fizičkom silom zaprijetio članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisu Bećiroviću, nakon što je on od Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine zatražio informaciju o tome šta je poduzelo u pogledu pravne zaštite državne imovine i imovinskih interesa Bosne i Hercegovine.

Dodik je izjavio: „Ako Bećirović misli da može nešto da zaštiti neka prošeta ovuda pa da vidi kako će proći”. Dalje, Dodik je izjavio: „Denis Bećirović je bošnjački član  Predsjedništva, biran na teritoriji FBiH. On nema nikakva prava ni nadležnosti kada je u pitanju imovina Republike Srpske, te je stoga njegov zahtjev Pravobranilaštvu BiH neosnovan.“

 

 

Očigledno je i ovdje došlo do namjernog izvrtanja činjenica. Denis Bećirović nije bošnjački član Predsjedništva, već je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine biran iz reda bošnjačkog naroda i članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine predstavljaju sve građane Bosne i Hercegovine.

Milorad Dodik bi da ograniči djelovanje članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, prijeteći im da će vidjeti kako će proći ukoliko „prošetaju područjem Rs”. Time je, bez ikakve sumnje, počinio još jedno krivično djelo i to sprječavanje službenog lica u institucijama Bosne i Hercegovine u obavljanju njegove službene radnje. To krivično djelo propisano je stavom (1) člana 241a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i glasi :“ Ko silom ili prijetnjom da će direktno upotrijebiti silu spriječi službeno lice u institucijama Bosne i Hercegovine u obavljanju službene radnje koju je preduzela u okviru svojih ovlašćenja ili je na isti način prisili na obavljanje službene radnje, kazniće se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.“

 

 

Zbog svega bi pravosudni organi trebali hitno reagirati, jer se radi o prijetnji upućenoj članu kolektivnog šefa države. Ili ćemo ponovno slušati odgovore „formiran je predmet“, ili „moramo provjeriti sudsku praksu“

 

 

Patria

Na vrh